Ceníky města

Majetek města + kopírování - PDF

Pozemky + věcná břemena - PDF

Ceny prodeje dřeva z městských lesů Krásné Údolí - PDF