Co je to CZECH POINT

Český P odací O věřovací I nformační N árodní T erminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.               V současnosti poskytují kontaktní místa Czech POINT tyto služby:

 

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Insolvenční rejstřík
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů

U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouzepovinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:

Katastr nemovitostí - název katastrálního území a list vlastnictví (LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu

Obchodní rejstřík - IČ subjektu

Živnostenský rejstřík - IČ subjektu

Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu

Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení

Ceník

U všech výpisů, tedy u výpisů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Insolvenčního rejstříku je poplatek stanoven takto:

üza první stranu výpisu 100,-Kč

üza každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci.V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředněověřený podpisžadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě nebo jinaleznete na našich webových stránkách www.krasneudoli.cz . Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území Českérepubliky. Žadatel zaplatí dle zákona o správních poplatcích částku 100,- Kč v hotovosti (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje)

  • Bodové hodnocení osoby

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá,že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředněověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřaděnebo ji naleznete na našich webových stránkách www.krasneudoli.cz . U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto:

üza první stranu výpisu 100,-Kč

üza každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč

 

Podrobnější informace o Czech POINT získáte na http://www.czechpoint.cz

Plná moc - výpis z rejstříku trestu

Plná moc - výpis z bodového hodnocení

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se