Vítejte

Město Krásné Údolí leží v jihovýchodní části Karlovarského kraje, na silnici E 49 mezi Karlovými Vary a Plzní. Krásné Údolí bylo založeno feudální vrchností, Jindřichem III. z Plavna, 22. dubna 1488, jako město na místě starší zrušené vsi Schickenplos. První písemná zmínka tak pochází z roku 1488, ačkoliv bývá uváděna k roku 1482. Zjistilo se, že listina z tohoto roku se nezmiňuje o našem Krásném Údolí (Schönthal), ale o obci v bavorském okrese Cham. Více než půltisíce let trvající nepřerušený historický vývoj Krásného Údolí se odráží v zajímavých a bohatých dějinách a dochovaných pamětihodnostech tohoto malebného místa. Jedinou ucelenou informaci o tomto vývoji, který přerušil až sled událostí po 2. světové válce, podává tehdejší obyvatel města Albin Schmiedl v knize Das Tepler Land. Celý text příspěvku si můžete přečíst jak v překladu do češtiny, tak v německém originále. Severně od Krásného Údolí leží starobylá ves Odolenovice, dnes administrativní součást města. Co o historii Odolenovic píše Albin Schmiedl v knize Das Tepler Land zjistíte, když se seznámíte s jeho textem, který si opět můžete přečíst jak v překladu do češtiny, tak v německém originále.

 

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT

 SLUŽBY U NÁS                     

Statistické informace o našem regionu

Katastrální výměra:                     916,32 ha                 

z toho zemědělská půda             709,34 ha

- orná půda:                                532,23 ha

- zahrady:                                       5,41 ha

- trvalé travnaté porosty:             171,70 ha

z toho nezemědělská půda         206,98 ha

- lesní půda:                                146,13 ha

- vodní plocha:                              11,68 ha

- zastavěné plochy:                        8,87 ha

- ostatní plocha                             40,30 ha

Nadmořská výška:         638 m.n.m.

Zeměpisná šířka:            50° 4´18´´

Zeměpisná délka:           12°54´38´´

Počet obyvatel: 407 (ke dni 31.12.2019) 

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se