Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva

Plán kontrolního výboru na rok 2021

Plán finančního výboru na rok 2021

Plán kulturního výboru na rok 2021

Usnesení

Pozvánky

Termíny zasedání ZM Krásné Údolí v roce 2021

Jednací řád ZM Krásné Údolí viz. vyhlášky