Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva

Plán kontrolního výboru na rok 2020

Plán finančního výboru na rok 2020

Plán kulturního výboru na rok 2020

Usnesení

Pozvánky

Termíny zasedání ZM Krásné Údolí v roce 2020

Jednací řád ZM Krásné Údolí viz. vyhlášky