Průtah - humanizace - 2022

- 03.05.2022 - Město K.Údolí - Zhotovitelé akce - upozornění - zde

- 03.05.2022 - Město K.Údolí - Policie ČR - žádost o spolupráci - zde

- 13.04.2022 - KÚ KK - Rozhodnutí - povolení uzavírek na silnici I/20 - zde

- 12.04.2022 - KÚ KK - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 - zde

- 11.04.2022 - COLAS - Oznámení - I. etapa - zde

- 01.04.2022 - Situační výkres - východ - zde

- 01.04.2022 - Situační výkres - západ - zde

- 30.03.2022 - Informace starosty - zde

- 24.03.2022 - MM KV - Stanovení přechodné úpravy pozemní komunikace - zde