Archiv 2021

Vyvěšeno: Sejmuto: Dokument PDF
2.9. 17.9. Usnesení z jednání Zastupitelstva města KK č.6/21 PDF
26.7. 15.9. Veřejná vyhláška - OOP č.196/2021 PDF
7.9. 13.9. Program 9. zasedání Zastupitelstva KK PDF
24.8. 2.9. Pozvánka na řádné veřejné zasedání zast.města KÚ č.6/21 PDF
19.8. 2.9. Program 8. zasedání Zastupitelstva KK PDF
22.7. 2.9. Posuzování vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. PDF
29.7. 24.8. Pozvánka na veřejné projednávání návrhu Program rozvoje KK 2021-2027 PDF
17.6. 13.7. Program 7. zasedání ZM KÚ PDF
24.6. 13.7. Usnesení z jednání ZM KÚ č.5/21 PDF
15.6. 24.6. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.5/21 PDF
2.6. 24.6. Veřejné projednání - plán spravedlivé transformace pro Karlovarský kraj PDF
1.4. 21.6. Veřejná vyhláška PDF
    Rozhodnutí PDF
26.3. 21.6. Posuzování vlivu na životní prostředí - koncepce PDF
31.5. 21.6. Veřejná vyhláška - OOP PDF
    Návrh OOP PDF
    Návrh OOP PDF
    Návrh OOP PDF
    Obce PDF
26.5. 21.6. VSOZČ - Návrh závěrečného účtu z arok 2020 PDF
14.4. 16.6. Dražební vyhláška PDF
14.4. 16.6. Dražební vyhláška PDF
24.5. 14.6. Přerušení dodávky elektřiny PDF
10.5. 1.6. Usnesení z jednání Zastupitelstva města K.Údolí č.4/2021 PDF
7.5. 1.6. Záměr města - prodej pozemku PDF
22.4. 1.6. FÚ - Veřejná vyhláška PDF
8.4. 24.5. Sčítání lidu, domů a bytů PDF
14.5. 24.5. Program 6. zasedání Zastupitelstva KK PDF
29.4 19.5. SOSL-Závěrečný účet  za rok 2020  
    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku  
    FIN2-12, VZZ  
    Rozvaha , Příloha I. , II. , III.  
12.4. 6.5. Návrh závěrečného účtu za rok 2020 PDF
    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KÚ PDF
    FIN 2-12 I. , II. , Rozvaha, VZZ, Příloha I. , II. , III. , Inventarizační zpráva  
27.4. 6.5. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.4/21 PDF
8.4. 6.5.

Veřejná vyhláška - OOP č.61/2021

PDF
8.4. 17.5.

Rozhodnutí - Bečov -VDJ Krásné Údolí a zásobní řád

PDF
15.4. 26.4.

Program 5. zasedání Zastupitelstva KK

PDF
15.1. 19.4.

Nabídka pomoci - senioři 80+

PDF
30.3. 13.4.

Usnesení z jednání ZM KÚ č.3/21

PDF
22.3. 31.3.

Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání ZM KÚ č.3/21

PDF
12.3. 29.3.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Krásné Údolí č.02/21

PDF
4.3. 29.3.

Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice - stavební rekontrukce objektu

PDF
26.2. 17.3.

Veřejná vyhláška

PDF
2.3. 11.3.

Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.2/21

PDF
1.3. 10.3.

Program 4. zasedání Zastupitelstva KK

PDF
12.2. 4.3.

Záměr města Krásné Údolí

PDF
3.2. 4.3.

Státní pozemkový úřad - pronájem pozemku

PDF
17.2. 3.3.

Finanční úřad - oznámení

PDF
4.2. 26.2.

Zakázka na stavební práce "Krásné Údolí, Přípojka kanalizace pro objekt zázemí hřiště" - výzva

Příloha - PDF

PDF
12.10. 25.2. Změna úředních hodin PDF
23.12. 25.2. FÚ - informace PDF
1.2. 25.2. Usnesení ZM KÚ č.1/21 PDF
22.1. 1.2. Program 3 zasedání Zastupitelstva KK PDF
20.1. 29.1. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.1/21 PDF
4.1. 29.1. Výroční zpráva za rok 2020 PDF
4.1. 12.1. Program 2. zaseádní ZM Karlovarského kraje PDF