Hospodaření

Rozpočtová opatření

- 2022

Vyvěšeno: 11.10.2021 MŠ - Schválený výhled rozpočtu na období 2022-2023

Vyvěšeno: 11.10.2021 MŠ - Schválený rozpočet na rok 2022

Vyvěšeno: 20.9.2021, Sejmuto: 11.10.2021 MŠ - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023

Vyvěšeno: 20.9.2021, Sejmuto: 11.10.2021 MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2022

- 2021

Vyvěšeno: 17.12.2020 Schválený rozpočet na rok 2021

Vyvěšeno: 23.11.2020, Sejmuto: 16.12.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021

Vyvěšeno: 15.10.2020 MŠ - Schválený rozpočet na rok 2021

Vyvěšeno: 15.10.2020 MŠ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022

Vyvěšeno: 10.9.2020, Sejmuto: 12.10.2020 MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2021

Vyvěšeno: 10.9.2020, Sejmuto: 12.10.2020 MŠ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022

- 2020

Vyvěšeno: 7.5.2021

Schválený závěrečný účet za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

FIN 2- 12 I. , II.

Rozvaha

VZZ

Příloha I. , II. , III.

Inventarizační zpráva

Vyvěšeno: 12.4.2021, Sejmuto:  6.5.2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

FIN 2-12 I. , II.

Rozvaha

VZZ

Příloha I. , II. , III.

Inventarizační zpráva

Vyvěšeno: 6.1.2020 MŠ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022

Vyvěšeno: 26.11.2019, Sejmuto: 17.12.2019 MŠ - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022

Vyvěšeno: 6.1.2020 MŠ - Schválený rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno: 26.11.2019, Sejmuto: 17.12.2019 MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2020

Vyvěšeno: 18.12.2019 Schválený rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno: 26.11.2019, Sejmuto: 17.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020

- 2019

Vyvěšeno: 11.5.2020 Schválený závěrečný účet za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

FIN 2-12 I. , FIN 2-12 II. , Rozvaha, VZZ, Příloha I. , II.

Vyvěšeno: 8.4.2020, Sejmuto: 7.5.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

FIN 2-12 I., FIN2-12 II., Rozvaha, VZZ, Příloha I. , II.

Vyvěšeno: 31.1.2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

Vyvěšeno: 11.1.2019, Sejmuto: 31.1.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2024

Vyvěšeno: 7.1.2019 MS - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021

Vyvěšeno: 13.12.2018, Sejmuto: 2.1.2019 MŠ -Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2021

Vyvěšeno: 13.12.18 MS - Schválený rozpočet na rok 2019

Vyvěšeno: 21.11.18, Sejmuto:13.12.18 MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno: 13.12.18 Schválený rozpočet na rok 2019

Vyvěšeno: 21.11.18, Sejmuto: 13.12.18 Návrh rozpočtu na rok 2019

-2018

Vyvěšeno: 10.5.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018 I., II.

FIN2-12 I., II.

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Inventarizační zpráva

Vyvěšeno: 15.4.2019, Sejmuto 10.5.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018 I. ,II.

FIN2-12 I., II.

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Inventarizační zpráva

Vyvěšeno: 8.1.2019 Výroční zpráva za rok 2018

Vyvěšeno: 5.12.17 Schválený rozpočet na rok 2018

Vyvěšeno: 27.10.17, Sejmuto: 20.11.17 Návrh rozpočtu na rok 2018

MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2018

MŠ - Střednědobý výhled rozpočtu

Poskytnuté informace - žádost I., II., III.

-2017

Rozpočtová opatření

Vyvěšeno 18.6.18

Schválený závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o výsledku hospodaření města

FIN2-12

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Vyvěšeno: 14.5.18, Sejmuto: 14.6.18

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Zpráva o výsledku hospodaření města

Inventarizační zpráva

FIN 2-12

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Výroční zpráva

Oprava schváleného rozpočtu na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Poskytnuté informace - žádost I., II. ,III., IV, V, VI, VII

-2016

Schválený závěrečný účet

Zpráva o výsledku hospodaření města

Inventarizační zpráva

FIN 2-12 I. , II.

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Výroční zpráva

Schválený rozpočet na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

-2015

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku hospodaření města

Inventarizační zpráva

FIN 2-12

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Schválený rozpočet na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

- 2014

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku hospodaření města

Inventarizační zpráva

FIN 2-12

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha č.1

Schválený rozpočet na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014

- 2013

Zpráva o výsledku hospodaření města

Závěrečný účet

Inventarizační zpráva

FIN 2-12

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha č.1

Příloha č.2

Schválený rozpočet 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013

- 2012

Závěrečný účet města

Zpráva o výsledku přezkoumání města

Výroční zpráva

Rozpočet obce 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012

Záměry obce na období 2012 -2015

Rozpočtový výhled na období 2012 - 2015

- 2011

Závěrečný účet obce

Zpráva o výsledku přezkoumání obce

Výroční zpráva

Projektové záměry 2011 - 2015

Rozpočet obce 2011

Návrh rozpočtu na rok 2011

- 2010 

Zpráva o výsledku přezkoumání obce

Závěrečný účet obce

Výroční zpráva

Rozpočet obce 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010

- 2009

Výroční zpráva

Závěrečný účet obce

Příloha k závěrečnému účtu

Rozpočtový výhled na období 2009 - 2011

Rozpočet obce

- 2008 

Výroční zpráva

Závěrečný účet obce

Příloha k závěrečnému účtu

Rozpočet obce