Povinné informace

Rozpočtová opatření

Vyvěšeno: 6.1.2020 MŠ Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022

Vyvěšeno: 6.1.2020 MŠ Schválený rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno: 18.12.2019 Schválený rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno: 10.5.2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásné Údolí za rok 2018 I., II.

FIN 2-12 I., II.

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Vyvěšeno: 31.1.2019  Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Krásné Údolí na roky 2020-2024

Vyvěšeno: 13.12.2018 Schválený rozpočet na rok 2019

Vyvěšeno: 18.6.2018    Schválený závěrečný účet za rok 2017

                                      Zpráva o výsledku hospodaření města

                                      FIN2-12

                                      Rozvaha

                                      Výkaz zisku a ztrát

                                      Příloha

Vyvěšeno: 5.12.2017    Schválený rozpočet na rok 2018

Vyvěšeno: 16.3.2017    Oprava schváleného rozpočtu

Vyvěšeno: 15.12.2016  Schválený rozpočet

Vyvěšeno: 20.2.2017    Schválený výhled rozpočtu

Vyvěšeno: 27.4.2017    Schválený závěrečný účet

                                      Zpráva o výsledku přezkoumání města

                                      FIN2-12 I.,II.

                                      Rozvaha

                                      Výkaz zisku a ztrát

                                      Příloha

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se