Povinné informace

Rozpočtová opatření

Vyvěšeno: 11.10.2021 MŠ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023

Vyvěšeno: 11.10.2021 MŠ - Schválený rozpočet na rok 2022

Vyvěšeno: 7.5.2021 Schválený závěrečný účet města Krásné Údolí za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásné Údolí za rok 2020

FIN 2-12 I. , II.

Rozvaha

VZZ

Příloha I. , II., III.

Inventarizační zpráva

Vyvěšeno: 16.12.2020 Schválený rozpočet na rok 2021

Vyvěšeno: 15.10.2020 MŠ - Schválený rozpočet na rok 2021

Vyvěšeno: 15.10.2020 MŠ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022

Vyvěšeno: 11.5.2020

Schválený závěrečný účet města Krásné Údolí za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásné Údolí za rok 2019

FIN 2-12 I. , II.

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha I. , II.

Vyvěšeno: 6.1.2020

MŠ Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022

Vyvěšeno: 6.1.2020

MŠ Schválený rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno: 18.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno: 10.5.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásné Údolí za rok 2018 I., II.

FIN 2-12 I., II.

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Vyvěšeno: 31.1.2019 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Krásné Údolí na roky 2020-2024

Vyvěšeno: 13.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019

Vyvěšeno: 18.6.2018        

Schválený závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o výsledku hospodaření města

FIN2-12

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Vyvěšeno: 5.12.2017   

Schválený rozpočet na rok 2018

Vyvěšeno: 16.3.2017   

Oprava schváleného rozpočtu

Vyvěšeno: 15.12.2016 

Schválený rozpočet

Vyvěšeno: 20.2.2017   

Schválený výhled rozpočtu

Vyvěšeno: 27.4.2017   

Schválený závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání města

 FIN2-12 I.,II.

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha