Archiv 2023

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu Odkaz
22.03.2023 17.05.2023 MM KV - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Krásné Údolí zde
    - text zde
    - mapa č. 1 zde
    - mapa č. 2 zde
    - mapa č. 3 zde
    - mapa č. 4 zde
    - mapa č. 5 zde
    - mapa č. 6 zde
15.03.2023 27.03.2023 KK - Program 27. zasedání Zastupitelstva KK zde
13.03.2023 04.05.2023 KÚ - Návrh závěrečného účtu města za rok 2022 zde
    - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde
    - FIN 2-12 - I. část zde
    - FIN 2-12 - II. část zde
    - Příloha I. zde
    - Příloha II. zde
    - Rozvaha zde
    - Výkaz zisku a ztráty zde
    - Inventarizační zpráva zde
13.03.2023 29.03.2023 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 02/23 zde
28.02.2023 09.03.2023 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 02/23 zde 
14.02.2023 27.02.2023 KK - Program 26. zasedání Zastupitelstva KK zde
30.01.2023 15.02.2023 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 01/23 zde
26.01.2023 15.02.2023 KÚ - Zakázka na stavební práce - Výzva na akci "K.Údolí, Kulturní dům - III. etapa" zde
04.01.2023 14.02.2023 ExÚ - Usnesení o nařízení elektronické dražby zde
17.01.2023 30.01.2023 KK - Program 25. zasedání Zastupitelstva KK zde
17.01.2023 30.01.2023 KK - Volby prezidenta - informace - volební stanoviště - II. kolo zde
17.01.2023 30.01.2023 KK - Volby prezidenta - Informace - přenosná schránka - II. kolo zde
17.01.2023 26.01.2023 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 01/23 zde
02.01.2023 03.02.2023 KÚ - Výroční zpráva za rok 2022  zde