Vyhlášky

2021 - 2 - Obecně závazná vyhláška města č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2021 - 1 - Obecně závazná vyhláška města č.1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

2019 - 4 - Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2019 - 3 - Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2019 - 2 - Obecně závazná vyhláška města č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 

2019 - 1 - Obecně závazná vyhláška města Krásné Údolí č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Krásné Údolí a sídla Odolenovice

2018 - 1 - Obecně závazná vyhláška města Krásné Údolí č. 1/2018, která stanoví zákaz provozování hazardních her na celém území města Krásné Údolí

2017 - 2 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - Požární řád města Krásné Údolí

2016 - 1 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - O nočním klidu

2014 - 1 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o vedení technické mapy města

Řády

2018 - Jednací řád zastupitelstva města Krásné Údolí

2017 - Řád veřejného pohřebiště města Krásné Údolí

2017 - Řád ohlašovny požáru

2016 - Tržní řád