Archiv 2022

Vyvěšeno: Sejmuto: Název dokumentu PDF
06.05.2022 23.05.2022  Usnesení z jednání ZM KÚ č. 03/22 zde
02.05.2022 17.05.2022 Program 18. zasedání Zastupitelstva KK zde
26.04.2022 05.05.2022 Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č. 03/22 zde
25.04.2022 26.04.2022 Finanční úřad pro KK - veřejná vyhláška zde
    - Informace - složenky zde
    - Informace - hromadný seznam zde
13.04.2022 29.04.2022 Rozhodnutí - povolení uzavírek na silnici I/20 zde
12.04.2022 29.04.2022 Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnici I/20 zde
06.04.2022 05.05.2022 Město KÚ - Návrh závěrečného účtu - 2021 zde
    - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde
    - Fin 2-12 I. část zde
    - Fin 2-12 II. část zde
    - Příloha I. zde
    - Příloha II. zde
    - Rozvaha zde
    - Výkaz zisku a ztráty zde
    - Inventarizační zpráva zde

06.04.2022

28.04.2022 SOSL - Návrh závěrečného účtu - 2021 zde
    - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - 2021 zde
    - Fin 2-12 zde
    - Příloha I. zde
    - Příloha II. zde
    - Rozvaha zde
    - Výkaz zisku a ztráty zde

29.03.2022

11.04.2022 Program 17. zasedání Zastupitelstva KK zde

24.03.2022

11.04.2022 Veřejná vyhláška - OOP č. 66/2022 zde

21.03.2022

07.04.2022 Usnesení z jednání ZM KÚ č. 02/22 zde

17.03.2022

28.03.2022 Program 16. zasedání Zastupitelstva KK zde

01.03.2022

10.03.2022 Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č. 02/22 zde

17.02.2022

01.03.2022 Program 15. zasedání Zastupitelstva KK zde

31.01.2022

21.02.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání OOP zde

28.01.2022

15.02.2022 Usnesení z jednání ZM KÚ č. 01/22 zde
19.01.2022 07.02.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení ŘSD zde
19.01.2022 31.01.2022 Program 14. zasedání Zastupitelstva KK zde
18.01.2022 27.01.2022 Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č. 01/22 zde
10.01.2022 27.01.2022 Projektové záměry pro období let 2022-2026 zde
10.01.2022 27.01.2022 Střednědobý výhled rozpočtu města Krásné Údolí na roky 2022-2006 zde
04.01.2022 27.01.2022 Výroční zpráva za rok 2021 zde

18.11.2021

07.02.2022 Výzva hejtmana Karlovarského kraje p. Kulhánka zde
18.11.2021 07.02.2022 Dopis hejtmana Karlovarského kraje p. Kulhánka zde
11.11.2021 12.01.2022 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání zde
11.11.2021 12.01.2022 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání zde
15.09.2021 11.02.2022 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - 2022 zde