Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

Kontakty:

  • Starosta:                   724 180 369
  • Městský úřad:           730 182 849
  • Mateřská škola:        721 762 622

   • KOMUNÁLNÍ ODPAD:                                                                                                 od 18.4.2022 - letní vývoz = 1x za 14 dní v pondělí a lichý týden 
   • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde
   • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POVĚŘENEC - zde
   • GEOPORTÁL - zde
   • Pomoc Karlovarského kraje Ukrajině - zde
   • Provoz víceúčelového hřiště - zde

   • Zavedeno info k akci "Humanizace průtahu" - viz boční panel "Ostatní"
   • Letní sezóna - získání nových osobních dokladů - leták - zde
13.08.2022 14,00 Vavřinecká pouť - plakát - zde
  14,00 Fotbalové utkání K.Údolí - Potůčky
  20,00  Taneční zábava - kulturní dům
20.08.2022 14,00 Fotbalové utkání K.Údolí - Kolová B
27.08.2022 14,30 Mámo, táto, pojďte si hrát
28.08.2022 10,30 Fotbalové utkání Dvory B - K.Údolí
31.08.2022 18,00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.5/2022
03.09.2022 14,00

Fotbalové utkání K.Údolí - Sadov

11.09.2022 16,00

Fotbalové utkání Nové Hamry - K.Údolí

17.09.2022 13,30

Fotbalové utkání K.Údolí - Kyselka

21.09.2022 18,00

Veřejné zasedání ZM KÚ č.6/2022

23.-24.09.2022   Volby do zastupitelstev obcí
01.10.2022 13,00 Fotbalové utkání K.Údolí - Abertamy
08.10.2022 15,00 Drakiáda
09.10.2022 14,00 Fotbalové utkání Chyše B - K.Údolí
15.10.2022 12,30 Fotbalové utkání K.Údolí - Hájek
22.10.2022 12,00 Fotbalové utkání Počerny - K.Údolí
22.10.2022 20,00 Hasičská zábava - kulturní dům
29.10.2022 11,00 Fotbalové utkání K.Údolí - Stanovice
06.11.2022 11,00 Fotbalové utkání Otročín - K.Údolí
10.12.2022 16,00 Dětská mikulášská diskotéka
01.01.2023 13,00 Procházka přírodou

O nás

Město (zpět navrácení titulu proběhlo dne 29.2.2012) Krásné Údolí (kat. úz. č. 673749) a sídlo  Odolenovice (kat.úz.č.673757) leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 až 640 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20. Územím prochází ze severu státní silnice III. třídy č.1792 z Přílez přes Odolenovice do Krásného Údolí a dále silnice III. třídy č.19826 z Krásného Údolí do Otročína.

Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 404 obyvatel (Krásné Údolí - 354 a Odolenovice 50 obyvatel) s průměrným věkem 41,1 roku. Struktura obyvatel - převážně vícegenerační rodiny, původně osídlenci od roku 1946.

Nezaměstnanost je v posledních letech průměrně kolem 3% - občané za prací dojížději do Toužimi, Karlových Varů, ale i Plzně a jejího okolí. V městečku je v současnosti evidováné cca 10 OSVČ s plnou podnikatelskou činností (hlavně řemesla a služby). Největším zaměstnavatelem je firma HOLLANDIA, s.r.o., vyrábějící mléčné výrobky (jogurty, drinky, zmrzlina) včetně druhů Bio. Zěmědělskou produkci zajišťují dva zemědělské subjekty - Farma Krásné Údolí s.r.o. a Zemědělská zkušební stanice Ing. Jitka Marečková.

Činnost spolková

Sbor dobrovolných hasičů Krásné Údolí - pomoc při organizování stavění máje, závodu veteránů, vítání prázdnin a další akce ve městě. Členové absolvují pravidelná školení a také závody.

Myslivecké sdružení Krásné Údolí - v blízké spojitosti s myslivci ze sousední Útviny.

TJ  Slavia - fotbalisté III. třídy okresního přeboru - pomoc při pořádání dětského dne, maškarní a dětské diskotéky, drakiáda a další.

Ženy (neregistrovaný spolek) - cvičení + vyjižďky na kole - pomoc při organizaci cyklovýletů a výletů za kulturou.