Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

 

  • provoz veřejné knihovny každý lichý týden ve středu od 15:00 - 17:00
  • Informace pro občany s trvalým pobytem na úřední adrese viz. příloha
  • Starosta: 724 180 369       Městský úřad: 730 182 849     Mateřská škola: 721 762 622
  • od 21.10.2019 probíhá zimní vývoz komunálního odpadu
  • Řešení mimořádných situací v odstávce distribuční soustavy viz. příloha
  • vložen Občasník 4/19
  • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POVĚŘENEC - zde

 

  • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde

 

Datum Hodina Akce  Místo konání
25.11. 14.00

Každoroční setkání seniorů

 Zasedací místnost
7.12. 16.00

Dětská mikulášská diskotéka viz.plakát

Kulturní dům
16.12. 18.00

Zastupitelstvo města č.8/19

Zasedací místnost
28.12. 13.00

Procházka přírodou

Okolí města
2.5.20 17.00

Fotbalový zápas s Hájkem

Hájek

 


 

             Město (zpět navrácení titulu proběhlo dne 29.2.2012) Krásné Údolí (kat. úz. č. 673749) a sídlo  Odolenovice (kat.úz.č.673757) leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 až 640 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

             Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20. Územím prochází ze severu státní silnice III. třídy č.1792 z Přílez přes Odolenovice do Krásného Údolí a dále silnice III. třídy č.19826 z Krásného Údolí do Otročína.

             Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

             Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 404 obyvatel (Krásné Údolí - 354 a Odolenovice 50 obyvatel) s průměrným věkem 41,1 let. Struktura obyvatel - převážně vícegenerační rodiny, původně osídlenci od roku 1946.

             Nezaměstnanost je v posledních letech průměrně kolem 3% - občané za prací dojížději do Toužimi, Karlových Varů, ale i Plzně a jejího okolí. V městečku je v současnosti evidováné cca. 10 OSVČ s plnou podnikatelskou činností (hlavně řemesla a služby). Největším zaměstnavatelem je firma HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., vyrábějící mléčné výrobky (jogurty, drinky, zmrzlina) včetně druhů Bio. Zěmědělskou produkci zajišťují dva zemědělské subjekty - Farma Krásné Údolí s.r.o. a Zemědělská zkušební stanice Ing. Jitka Marečková.

Činnost spolková

           Sbor dobrovolných hasičů Krásné Údolí - pomoc při organizování stavění máje, závodu veteránů, vítání prázdnin a další akce ve městě. Členové absolvují pravidelná školení a také závody.

            Myslivecké sdružení Krásné Údolí - v blízké spojitosti s myslivci ze sousední Útviny.

            TJ  Slavia - fotbalisté III. třídy okresního přeboru - pomoc při pořádání dětského dne, maškarní a dětské diskotéky, drakiáda a další.

            Ženy (neregistrovaný spolek) - cvičení + vyjižďky na kole - pomoc při organizaci cyklovýletů a výletů za kulturou.

Další aktivity

Rok 1997 (1998) - vydána pohlednice veřejných objektů obou obcí a v roce následném reprezentativní pohlednice s leteckým snímkem panoramat Krásného Údolí a Odolenovic.

Rok 2013 - vytvořena a distribuována publikace k výročí 525. let založení Krásného Údolí a zpět navrácení titulu "město" a také s historickými i současnými fotografiemi města vytvořen obrázkový stolní kalendář na rok 2014.

Rok 2015 - obrázkový stolní kalendář "Změny a proměny města " na rok 2016.

Rok 2017 - občanům distribuován nový obrázkový stolní kalendář s motivy města na rok 2018.

Rok 2018 - vytvořena a do každé rodiny předána kniha o historii Krásného Údolí a Odolenovic v rozsahu 195 stran včetně fotografií a příloh.

Od roku 2007 - nepravidelně vydáván (do každé rodiny distribuován) místní "Občasník" v počtu 4-5 čísel ročně (rozsah 4 až 10 stran), kdy obsahem jsou informace o dění, investice, plány, výpisy usnesení, pozvánky o kulturních a sportovních akcích, inzerce.

Kronika - počátek datován od roku 1945, ukončení zápisů v roce 1997. Novým kronikářem (starosta) chybějící roky (1998 až 2007) doplněny a dále pokračují pravidelné zápisy. Ocenění: při první účasti 3. místo za "Kroniku Karlovarského kraje" (2013) a Diplom za vzorné vedení kroniky v krajském kole "Vesnice roku 2014". Dále 5. místo za "Kroniku Karlovarského kraje" (rok 2015).

Knihovna - místní ve spolupráci s krajskou knihovnou - pravidelná obměna knižního fondu  - bohužel probíhá pozvolné snižování počtu pravidelných návštěvníků.

Na jaře v roce 2015 a 2018 bylo uspořádáno za hojné účasti setkání "Rodáků a přátel Krásného Údolí".

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se