Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

 

  • provoz veřejné knihovny každý lichý týden ve středu od 15:30 - 17:00
  • Informace pro občany s trvalým pobytem na úřední adrese viz. příloha
  • Starosta: 724 180 369       Městský úřad: 730 182 849     Mateřská škola: 721 762 622
  • Kulturní plán na rok 2017
  • Výluka vlaku Mariánské Lázně - Bečov nad Tepolou viz. příloha I., II.od 16.10.2017 bude probíhat zimní vývoz komunálního odpadu - (každý týden)
  • vložen Občasník 4/17

 

  • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde

 

 

Datum Hodina Akce  Místo konání
27.1. 20:00 Myslivecký ples Kulturní dům
31.1.

18:00

Veřejné zasedání ZM KÚ č.1/2018

zasedací místnost
10.2.

13:00

17:00

Masopust viz. plakát

Masopustní rej

K.Údolí, Odolenovice
19.2. 15:00 Vítání občánků Městský úřad
10.3. 16:00 Dětská maškarní diskotéka Kulturní dům
14.3. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.2/2018 zasedací místnost
17.3. 20:00 Hasičský ples Kulturní dům
14.4. 17:00 Setkání rodáků a přátel Kulturní dům
25.4. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.3/2018 zasedací místnost
30.4. 18:00 Stavění máje Krásné Údolí, Odolenovice
12.5. 9:00 Zájezd za kulturou Bude upřesněno
19.5. 9:00 Závody veteránů Fotbalové hřiště
31.5. 18:00 Kácení máje Náměstí
9.6. 14:00 Dětský den ve městě Fotbalové hřiště
13.6. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.4/2018 zasedací místnost
23.6. 12:00 Krásnoúdolské slavnosti Fotbalové hřiště
    Rozloučení s předškoláky MŠ Krásné Údolí

 


 

             Město Krásné Údolí a i Odolenovice leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená Katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

             Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20.

             Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

             Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 437 obyvatel s průměrným věkem 41,1 let.

             S ohledem na chybějící zajímavosti většího významu a tím slabší cestovní ruch byly aktivity na zviditelnění města pouze okrajového rozsahu. V roce 1997 byla vydána pohlednice veřejných objektů obou obcí a v roce následném reprezentativní pohlednice s leteckým snímkem panoramat Krásného Údolí a Odolenovic. V roce 2006 byla vydána za podpory Karlovarského kraje a Svazku obcí Slavkovský les brožura „Slovem a obrazem“. V roce 2013 byla vytvořena a distribuována publikace k výročí 525. let založení Krásného Údolí a zpět navrácení titulu „město“ (od 29.2.2012).

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky