Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

 

 

    • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde

 

 

Datum Hodina Akce  Místo konání
27.10. 14.30 Fotbalový zápas s Kyselkou Kyselka
4.11. 14.00 Fotbalový zápas se Stružnou Krásné Údolí
11.11. 11.00 Fotbalový zápas s Otročínem Otročín
17.11. 20.00 Selská zábava Kulturní dům
18.11. 13.30 Fotbalový zápas s Útvinou Krásné Údolí
25.11. 16.00 Pár skladeb v kostele Kostel sv. Vavřince
3.12. 14.00 Každoroční setkání seniorů Zasedací místnost
8.12. 16.00 Dětská mikulášská diskotéka Kulturní dům
21.12. 17.00 Zpívání u Betléma Park
29.12. 13.00 Procházka přírodou Okolí Krásného Údolí

 


 

             Město Krásné Údolí a i Odolenovice leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená Katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

             Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20.

             Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

             Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 437 obyvatel s průměrným věkem 41,1 let.

             S ohledem na chybějící zajímavosti většího významu a tím slabší cestovní ruch byly aktivity na zviditelnění města pouze okrajového rozsahu. V roce 1997 byla vydána pohlednice veřejných objektů obou obcí a v roce následném reprezentativní pohlednice s leteckým snímkem panoramat Krásného Údolí a Odolenovic. V roce 2006 byla vydána za podpory Karlovarského kraje a Svazku obcí Slavkovský les brožura „Slovem a obrazem“. V roce 2013 byla vytvořena a distribuována publikace k výročí 525. let založení Krásného Údolí a zpět navrácení titulu „město“ (od 29.2.2012).

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky