Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

 

 

    • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde

 

 

Datum Hodina Akce  Místo konání
24.6. 12:00 Krásnoúdolské slavnosti viz. plakát Fotbalové hřiště
13.8. 10:00 Procházka po okolí  
26.8. 9:00 ZOO a Dinopark viz. plakát Plzeň
6.9. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.5/17 Zasedací místnost
9.9. 9:00 Zájezd za kulturou  
7.10. 14:00 Drakiáda Fobalové hřiště
11.10. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.6/17 Zasedací místnost
21.10. 20:00 Hasičská zábava Kulturní dům
15.11. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.7/17 Zasedací místnost
18.11. 20:00 Selská zábava Kulturní dům
26.11. 16:00 Pár skladeb v kostele kostel sv. Vavřince
4.12. 14:00 Každoroční setkání seniorů Městský úřad
9.12. 16:00 Dětská mikulášská diskotéka Kulturní dům
13.12. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.8/17 Zasedací místnost
22.12. 17:00 Zpívání u Betléma Park
1.1.2018 13:00 Procházka přírodou Okolí města

 


 

             Město Krásné Údolí a i Odolenovice leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená Katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

             Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20.

             Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

             Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 437 obyvatel s průměrným věkem 41,1 let.

             S ohledem na chybějící zajímavosti většího významu a tím slabší cestovní ruch byly aktivity na zviditelnění města pouze okrajového rozsahu. V roce 1997 byla vydána pohlednice veřejných objektů obou obcí a v roce následném reprezentativní pohlednice s leteckým snímkem panoramat Krásného Údolí a Odolenovic. V roce 2006 byla vydána za podpory Karlovarského kraje a Svazku obcí Slavkovský les brožura „Slovem a obrazem“. V roce 2013 byla vytvořena a distribuována publikace k výročí 525. let založení Krásného Údolí a zpět navrácení titulu „město“ (od 29.2.2012).

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky