Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

 

  • provoz veřejné knihovny každý lichý týden ve středu od 15:30 - 18:00
  • Informace pro občany s trvalým pobytem na úřední adrese viz. příloha
  • Starosta: 724 180 369       Městský úřad: 730 182 849     Mateřská škola: 721 762 622
  • od 17.10.2016 bude probíhat zimní vývoz komunálního odpadu
  • Karlovarské uzeniny s.r.o. - čerstvé maso a uzeniny až k vám domů - viz. plakát
  • Vložen Občasník č.4/16
  • Kulturní plán na rok 2017

 

  • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde

 

 

Datum Hodina Akce  Místo konání
25.1. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.1/2017 Zasedací místnost
28.1. 20:00 Myslivecký ples Kulturní dům
18.2. 16:00 Dětská maškarní diskotéka Kulturní dům
20.2. 15:00 Vítání občánků zasedací místnost
25.2. 13:00

Masopust

Masopustní rej

Kulturní dům
15.3. 18:00

Veřejné zasedání ZM KÚ č.2/17

Zasedací místnost
25.3. 20:00

Hasičský ples

Kulturní dům
26.4. 18:00

Veřejné zasedání ZM KÚ č. 3/17

Zasedací místnost
30.4. 18:00

Stavění máje

Náměstí

 


 

             Město Krásné Údolí a i Odolenovice leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená Katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

             Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20.

             Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

             Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 437 obyvatel s průměrným věkem 41,1 let.

             S ohledem na chybějící zajímavosti většího významu a tím slabší cestovní ruch byly aktivity na zviditelnění města pouze okrajového rozsahu. V roce 1997 byla vydána pohlednice veřejných objektů obou obcí a v roce následném reprezentativní pohlednice s leteckým snímkem panoramat Krásného Údolí a Odolenovic. V roce 2006 byla vydána za podpory Karlovarského kraje a Svazku obcí Slavkovský les brožura „Slovem a obrazem“. V roce 2013 byla vytvořena a distribuována publikace k výročí 525. let založení Krásného Údolí a zpět navrácení titulu „město“ (od 29.2.2012).

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky