Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

 

 

    • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde

 

 

Datum Hodina Akce  Místo konání
10.3. 16:00 Dětská maškarní diskotéka viz.plakát Kulturní dům
14.3. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.2/2018 zasedací místnost
17.3. 20:00 Hasičský ples Kulturní dům
14.4. 17:00 Setkání rodáků a přátel Kulturní dům
25.4. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.3/2018 zasedací místnost
30.4. 18:00 Stavění máje Krásné Údolí, Odolenovice
12.5. 9:00 Zájezd za kulturou Bude upřesněno
19.5. 9:00 Závody veteránů Fotbalové hřiště
31.5. 18:00 Kácení máje Náměstí
9.6. 14:00 Dětský den ve městě Fotbalové hřiště
13.6. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.4/2018 zasedací místnost
23.6. 12:00 Krásnoúdolské slavnosti Fotbalové hřiště
    Rozloučení s předškoláky MŠ Krásné Údolí

 


 

             Město Krásné Údolí a i Odolenovice leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená Katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

             Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20.

             Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

             Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 437 obyvatel s průměrným věkem 41,1 let.

             S ohledem na chybějící zajímavosti většího významu a tím slabší cestovní ruch byly aktivity na zviditelnění města pouze okrajového rozsahu. V roce 1997 byla vydána pohlednice veřejných objektů obou obcí a v roce následném reprezentativní pohlednice s leteckým snímkem panoramat Krásného Údolí a Odolenovic. V roce 2006 byla vydána za podpory Karlovarského kraje a Svazku obcí Slavkovský les brožura „Slovem a obrazem“. V roce 2013 byla vytvořena a distribuována publikace k výročí 525. let založení Krásného Údolí a zpět navrácení titulu „město“ (od 29.2.2012).

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky