Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

 

  • provoz veřejné knihovny každý lichý týden ve středu od 15:30 - 17:00
  • Informace pro občany s trvalým pobytem na úřední adrese viz. příloha
  • Starosta: 724 180 369       Městský úřad: 730 182 849     Mateřská škola: 721 762 622
  • vložen Občasník 2/18
  • vložena kronika za rok 2017
  • OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
  • Výluka vlaků I.,II.
  • od 9.4.2018 bude probíhat každý sudý týden v pondělí letní vývoz komunálního odpadu - 1x 14 dní
  • ve středu 9.5.2018 od 10.00 do 14.00 hodin se uskuteční zápis dětí do MŠ Krásné Údolí pro školní rok 2018/2019
  • přerušení dodávky elektřiny - 16.5.2018 - 8.00-11.00, 12.00-15.00

 

  • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde

 

 

Datum Hodina Akce  Místo konání
28.4. 14:00 Fotbalový zápas s Potůčky Potůčky
30.4. 18:00 Stavění máje viz. plakát Krásné Údolí, Odolenovice
  6.5. 15:00 Fotbalový zápas s Abertamy Krásné Údolí
12.5.   9:00 Zájezd za kulturou viz.plakát Švihov, Nebílovy
13.5. 15:00 Fotbalový zápas s Hroznětínem "B" Hroznětín
20.5. 15:00 Fotbalový zápas s Děpoltovicemi "B" Krásné Údolí
27.5. 17:00 Fotbalový zápas se Stanovicemi Stanovice
31.5. 18:00 Kácení máje Náměstí
  3.6. 15:00 Fotbalový zápas s Počerny Krásné Údolí
  9.6. 17:00 Fotbalový zápas se Sadovem Sadov
  9.6. 14:00 Dětský den ve městě Fotbalové hřiště
13.6. 18:00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.4/2018 zasedací místnost
17.6. 15:00 Fotbalový zápas s Otročínem Krásné Údolí
23.6. 12:00 Krásnoúdolské slavnosti Fotbalové hřiště
    Rozloučení s předškoláky MŠ Krásné Údolí

 


 

             Město Krásné Údolí a i Odolenovice leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená Katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

             Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20.

             Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

             Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 437 obyvatel s průměrným věkem 41,1 let.

             S ohledem na chybějící zajímavosti většího významu a tím slabší cestovní ruch byly aktivity na zviditelnění města pouze okrajového rozsahu. V roce 1997 byla vydána pohlednice veřejných objektů obou obcí a v roce následném reprezentativní pohlednice s leteckým snímkem panoramat Krásného Údolí a Odolenovic. V roce 2006 byla vydána za podpory Karlovarského kraje a Svazku obcí Slavkovský les brožura „Slovem a obrazem“. V roce 2013 byla vytvořena a distribuována publikace k výročí 525. let založení Krásného Údolí a zpět navrácení titulu „město“ (od 29.2.2012).

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky