Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

 

  • provoz veřejné knihovny každý lichý týden ve středu od 15:00 - 17:00
  • Informace pro občany s trvalým pobytem na úřední adrese viz. příloha
  • Starosta: 724 180 369       Městský úřad: 730 182 849     Mateřská škola: 721 762 622
  • od 15.4.2019 probíhá letní vývoz komunálního odpadu
  • Řešení mimořádných situací v odstávce distribuční soustavy viz. příloha
  • Otevření víceúčelového hřiště viz. plakát
  • vložen Občasník č.2/19
  • 5.6.2019 bude probíhat odstavka elektřiny a to od 7.30-10.30, 11.00-15.30

  • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POVĚŘENEC - zde

 

  • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde

 

 

Datum Hodina Akce  Místo konání
15.6.

17.00

Fotbalový zápas s Kolovou B

Kolová B
22.6.

14.00

Hurá prázdniny viz.plakát

Fotbalové hřiště
26.6. 18.00

Zastupitelstvo města č.4/19

Zasedací místnost
10.8.  

Vavřinecká pouť

 
17.8. 10.00

Procházka po okolí

Okolí K. Údolí
31.8. 14.00

Mámo, táto, pojďte si hrát

K.Údolí, Odolenovice
4.9. 18.00

Zsstupitelstvo města č.5/19

Zasedací místnost
14.9. 09.00

Zájezd za kulturou

 
5.10. 14.00

Drakiáda

Fotbalové hřiště
9.10. 18.00

Zastupitelstvo města č.6/19

Zasedací místnost
19.10. 20.00

Hasičská zábava

Kulturní dům
13.11. 18.00

Zastupitelstvo města č.7/19

Zasedací místnost
16.11. 20.00

Selská zábava

Kuturní dům
2.12. 14.00

Každoroční setkání seniorů

 
7.12. 16.00

Dětská mikulášská diskotéka

Kulturní dům
18.12. 18.00

Zastupitelstvo města č.8/19

Zasedací místnost
28.12. 13.00

Procházka přírodou

Okolí města

 


 

             Město Krásné Údolí a i Odolenovice leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená Katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

             Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20.

             Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

             Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 437 obyvatel s průměrným věkem 41,1 let.

             S ohledem na chybějící zajímavosti většího významu a tím slabší cestovní ruch byly aktivity na zviditelnění města pouze okrajového rozsahu. V roce 1997 byla vydána pohlednice veřejných objektů obou obcí a v roce následném reprezentativní pohlednice s leteckým snímkem panoramat Krásného Údolí a Odolenovic. V roce 2006 byla vydána za podpory Karlovarského kraje a Svazku obcí Slavkovský les brožura „Slovem a obrazem“. V roce 2013 byla vytvořena a distribuována publikace k výročí 525. let založení Krásného Údolí a zpět navrácení titulu „město“ (od 29.2.2012).

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se