Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

Kontakty:

Akce:
26.1. 18.00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.1/2022
19.2.

13.00

Masopust

9.3. 18.00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.2/2022
12.3. 16.00 Dětská maškarní diskotéka
30.4. 18.00 Stavění máje
4.5. 18.00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.3/2022
21.5. 9.00 Závody veteránů
31.5. 18.00 Kácení máje
22.6. 18.00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.4/2022
25.6. 15.00 Hurá prázdniny
13.8. 14.00 Vavřinecká pouť
27.8. 14.30 Mámo, táto, pojďte si hrát
31.8. 18.00 Veřejné zasedání ZM KÚ č.5/2022
21.9. 18.00

Veřejné zasedání ZM KÚ č.6/2022

8.10. 15.00 Drakiáda
22.10. 20.00 Hasičská zábava
10.12. 16.00 Dětská mikulášská diskotéka
1.1.2023 13.00 Procházka přírodou

O nás

Město (zpět navrácení titulu proběhlo dne 29.2.2012) Krásné Údolí (kat. úz. č. 673749) a sídlo  Odolenovice (kat.úz.č.673757) leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 až 640 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20. Územím prochází ze severu státní silnice III. třídy č.1792 z Přílez přes Odolenovice do Krásného Údolí a dále silnice III. třídy č.19826 z Krásného Údolí do Otročína.

Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 404 obyvatel (Krásné Údolí - 354 a Odolenovice 50 obyvatel) s průměrným věkem 41,1 roku. Struktura obyvatel - převážně vícegenerační rodiny, původně osídlenci od roku 1946.

Nezaměstnanost je v posledních letech průměrně kolem 3% - občané za prací dojížději do Toužimi, Karlových Varů, ale i Plzně a jejího okolí. V městečku je v současnosti evidováné cca 10 OSVČ s plnou podnikatelskou činností (hlavně řemesla a služby). Největším zaměstnavatelem je firma HOLLANDIA, s.r.o., vyrábějící mléčné výrobky (jogurty, drinky, zmrzlina) včetně druhů Bio. Zěmědělskou produkci zajišťují dva zemědělské subjekty - Farma Krásné Údolí s.r.o. a Zemědělská zkušební stanice Ing. Jitka Marečková.

Činnost spolková

Sbor dobrovolných hasičů Krásné Údolí - pomoc při organizování stavění máje, závodu veteránů, vítání prázdnin a další akce ve městě. Členové absolvují pravidelná školení a také závody.

Myslivecké sdružení Krásné Údolí - v blízké spojitosti s myslivci ze sousední Útviny.

TJ  Slavia - fotbalisté III. třídy okresního přeboru - pomoc při pořádání dětského dne, maškarní a dětské diskotéky, drakiáda a další.

Ženy (neregistrovaný spolek) - cvičení + vyjižďky na kole - pomoc při organizaci cyklovýletů a výletů za kulturou.