Hřbitov města Krásné Údolí

- soubor (ve formátu Excel) s půdorysy umístěných hrobů včetně informací

     o uložených osobách + kolumbárium ke stažení - zde

     - totožnost uložených se zobrazí při kliknutí na

- aktualizace souboru: 27.06.2023