Hřbitov města Krásné Údolí

- soubor (ve formátu Excel) s půdorysy umístěných hrobů včetně informací o uložených osobách a fotonáhledu + kolumbárium ke stažení - zde

- návod:

          - snímek hrobu se zobrazí při kliknutí na nápis "Foto"

          - totožnost uložených se zobrazí při kliknutí na