Jízdní řády

  • DOPRAVNÍ KARTY - AUTOBUSY - od roku 2024 - zde

  • Autobusy - JÍZDNÍ ŘÁDY na rok 2024 - zde

               - připomínky starosty - podněty občanů - 07.01.2024 - zde

               - připomínky starosty - podněty občanů - 26.01.2024 - zde

               - IDOK - oznámení ke změnám jízdních řádů - 15.02.2024 - zde

               - změny jízdních řádů s platností od 19.02.2024 - zde

               - mailová korespondence - 15. a 16.02.2024 - zde

               - úplná uzavírka - Bečov, serpentiny - vyjádření - 27.02.2024 - zde

               - připomínky starosty - podněty občanů - 12.03.2024 - zde

               - VÝLUKOVÉ jízdní řády - oznámení občanům - 12.03.2024 - zde

               - odpověď dopravce - připomínky (12.03.) - 15.03.2024 - zde 

               - info k výlukovým jízdním řádům (od 25.03.)- 19.03.2024 - zde

             VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY s platností od 25.03.2024 - zde