Průtah - humanizace - 2022

- 30.10.2022 - Karlovarský deník - 

https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/na-hlavnim-tahu-do-plzne-zbrzdi-ridice-specialni-ostruvky-20221030.html

- 20.10.2022 - KÚ KK - Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - zde

- 17.08.2022 - Město K.Údolí - Zhotovitelé akce - zákres požadavků - zde

- 30.06.2022 - Město K.Údolí - FLEX - vyjádření ke stavbě Odol.-Přílezy - zde

- 21.06.2022 - Město K.Údolí - COLAS - výzva - zde

- 03.06.2022 - Policie ČR - DI - odpověď na žádost o spolupráci - zde

- 30.05.2022 - COLAS - Harmonogram prací - aktualizovaný - zde

- 03.05.2022 - Město K.Údolí - Zhotovitelé akce - upozornění - zde

- 03.05.2022 - Město K.Údolí - Policie ČR - žádost o spolupráci - zde

- 13.04.2022 - KÚ KK - Rozhodnutí - povolení uzavírek na silnici I/20 - zde

- 12.04.2022 - KÚ KK - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 - zde

- 11.04.2022 - COLAS - Oznámení - I. etapa - zde

- 01.04.2022 - Situační výkres - východ - zde

- 01.04.2022 - Situační výkres - západ - zde

- 30.03.2022 - Informace starosty - zde

- 24.03.2022 - MM KV - Stanovení přechodné úpravy pozemní komunikace - zde