Z obce město

Vážení,

Zastupitelstvo obce Krásné Údolí přijalo dne 8. února 2012, mimo jiné, dvě usnesení, kterými schválilo návrhy, aby naše obec, v souladu se zákonem o obcích, požádala předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavu Němcovou o stanovení městem a o udělení vlajky.

Na základě žádosti obce ze dne 10.2.2012 udělila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová Krásnému Údolí Rozhodnutím č. 29 ze dne 24.2.2012 vlajku dle předloženého návrhu a Rozhodnutím č. 30 ze dne 29.2.2012 stanovila obec Krásné Údolí městem a to dnem 29.2.2012.

Podrobnosti a podklady k těmto pokrokovým aktům, které pozitivně přispějí k prezentaci naší obce navenek, zpracované naším spoluobčanem Ing. Janem Mládkem, si můžete prohlédnout v odkazech „Městská privilegia a obnovení statutu města“ a „Městský znak a vlajka

Cedule město Krásné Údolí

Lexikon obcí 1930

Listina Jindrich III.

Městská pečeť 1488

Privilegium Vladislav II.

Znak 1864

Znak 1885

Znak 1985 Čarek

Znak 1985 Pelant

Dekret město

Dekret vlajka

Foto z předávání dekretů