Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

Kontakty:

  • Starosta:                   724 180 369
  • Městský úřad:           730 182 849
  • Mateřská škola:        721 762 622
   • JÍZDNÍ ŘÁDY - přesunuto do boční lišty do složky "Ostatní"    
   • KOMUNÁLNÍ ODPAD: od 23.04.2024 - letní vývoz = každý lichý týden - pondělí 
   • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde
   • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POVĚŘENEC - zde
   • GEOPORTÁL - zde
   • Info SMS - tiskopis pro vydání souhlasu - zde  
   • Bečov n. T. - Praktický lékař - info - zde
   • DEFIBRILÁTOR AED - automatický externí - umístění v areálu                   firmy Hollandia - zde  
   • ČEZ Distribuce - plánované odstávky - zde
Plánované akce a dění ve městě

20.06. - 15.09.2024

  Místní akční skupina KŽV - Fotosoutěž - plakát - zde

05. - 14.07.2024

  Letiště Přílezy - Tcup 2024 - mezinárodní plachtařské závody
28.08.2024 18,00 Veřejné plánované jednání zastupitelstva města
31.08.2024 14,30 Dobrodružná cesta
07.09.2024  07,00 Zájezd na zámek Konopiště - plakát - zde
28.09.2024 20,00 Svatováclavská zábava
05.10.2024 15,00 Drakiáda
05. nebo 19.10.2024   Letiště Přílezy - Toužimský bombarďák - zavírání plachtařské sezony
09.10.2024 18,00 Veřejné plánované jednání zastupitelstva města
19.10.2024 20,00 Hasičská zábava
13.11.2024 18,00 Veřejné plánované jednání zastupitelstva města
16.11.2024 20,00 Selská zábava
07.12.2024 16,00 Dětské mikulášské dovádění
18.12.2024 18,00 Veřejné plánované jednání zastupitelstva města
? ? ? ? ? Vánoční setkání
01.01.2025 13,00 Novoroční procházka

O nás

Město (zpět navrácení titulu proběhlo dne 29.2.2012) Krásné Údolí (kat. úz. č. 673749) a sídlo  Odolenovice (kat. úz .č. 673757) leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 až 640 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20. Územím prochází ze severu státní silnice III. třídy č. 1792 z Přílez přes Odolenovice do Krásného Údolí a dále  v jižní části silnice III. třídy č. 19826 z Krásného Údolí do Otročína.

Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 402 obyvatel (Krásné Údolí 350 a Odolenovice 52 obyvatel) s průměrným věkem 42,25 roku (data jsou k 21. 01. 2024). Struktura obyvatel - převážně vícegenerační rodiny, původně osídlenci od roku 1946.

Nezaměstnanost je v posledních letech průměrně kolem 3% - občané za prací dojížději do Toužimi, Karlových Varů, ale i Plzně a jejího okolí. V městečku je v současnosti evidováné cca 8 OSVČ s plnou podnikatelskou činností (hlavně řemesla a služby). Největším zaměstnavatelem je firma HOLLANDIA, s.r.o., vyrábějící mléčné výrobky (jogurty, drinky, zmrzlina) včetně druhů Bio. Zěmědělskou produkci zajišťují dva zemědělské subjekty - Farma Krásné Údolí s.r.o. a Ing. Jitka Marečková - zkušební stanice.

Činnost spolková

Sbor dobrovolných hasičů Krásné Údolí - pomoc při organizování stavění máje, závodu veteránů, vítání prázdnin a další akce ve městě. Členové absolvují pravidelná školení a také závody.

Myslivecké sdružení Krásné Údolí - v blízké spojitosti s myslivci ze sousední Útviny.

TJ  Slavia - fotbalisté III. třídy okresního přeboru - pomoc při pořádání dětského dne, maškarní a dětské diskotéky, drakiáda a další.

Ženy (neregistrovaný spolek) - cvičení + vyjižďky na kole - pomoc při organizaci cyklovýletů a výletů za kulturou.