Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

Kontakty:

  • Starosta:                   724 180 369
  • Městský úřad:           730 182 849
  • Mateřská škola:        721 762 622

   • VAROVÁNÍ PŘED PODVODNÝMI SMS - zde
   • DOPRAVNÍ KARTY - AUTOBUSY - od roku 2024  - zde
   • INFORMACE PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVOVITÝCH VĚCÍ - zde
   • KOMUNÁLNÍ ODPAD: od 23.10.2023 - zimní vývoz = každý týden - pondělí 
   • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde
   • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POVĚŘENEC - zde
   • GEOPORTÁL - zde
   • Info SMS - tiskopis pro vydání souhlasu - zde 
   • DEFIBRILÁTOR AED - automatický externí - umístění v areálu                   firmy Hollandia - zde  
   • ČEZ Distribuce - plánované odstávky - zde

Plánované akce a dění ve městě
REPORTÁŽ   V K.Údolí se bude frézovat - zde
02.12.2023 18,00 Útvina - Adventní koncert - plakát - zde
09.12.2023 16,00 Dětská mikulášská diskotéka
? ? ? ? ? ? Vánoční besídka v MŠ
? ? ? ? ? ? Vánoční setkání
20.12.2023 18,00 Jednání zastupitelstva města
01.01.2024 13,00 Novoroční procházka
20.01.2024 18,00 Myslivecký ples
10.02.2024 13,00 Masopust
  17,00 Masopustní rej
09.03.2024 16,00 Dětský karnevalový rej
23.03.2024 20,00 XVI. Hasičský ples - SDH Útvina
29.03.2024 14,00 Velikonoční tradice
20.04.2024 13,00 Setkání rodáků a občanů K.Údolí a Odolenovic
30.04.2024 18,00 Stavění máje
? ? ? 09,00 Závody veteránů
31.05.2024 18,00 Kácení máje
? ? ? ? ? Noc kostelů
29.06.2024 15,00 Den plný her
31.08.2024 14,30 Dobrodružná cesta
? ? ? ? ? Zájezd po ČR
28.09.2024 20,00 Svatováclavská zábava
05.10.2024 15,00 Drakiáda
19.10.2024 20,00 Hasičská zábava
16.11.2024 20,00 Selská zábava
07.12.2024 16,00 Dětské mikulášské dovádění
? ? ? ? ? Vánoční setkání
01.01.2025 13,00 Novoroční procházka

O nás

Město (zpět navrácení titulu proběhlo dne 29.2.2012) Krásné Údolí (kat. úz. č. 673749) a sídlo  Odolenovice (kat. úz .č. 673757) leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 až 640 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20. Územím prochází ze severu státní silnice III. třídy č. 1792 z Přílez přes Odolenovice do Krásného Údolí a dále silnice III. třídy č. 19826 z Krásného Údolí do Otročína.

Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 404 obyvatel (Krásné Údolí - 354 a Odolenovice 50 obyvatel) s průměrným věkem 41,1 roku. Struktura obyvatel - převážně vícegenerační rodiny, původně osídlenci od roku 1946.

Nezaměstnanost je v posledních letech průměrně kolem 3% - občané za prací dojížději do Toužimi, Karlových Varů, ale i Plzně a jejího okolí. V městečku je v současnosti evidováné cca 10 OSVČ s plnou podnikatelskou činností (hlavně řemesla a služby). Největším zaměstnavatelem je firma HOLLANDIA, s.r.o., vyrábějící mléčné výrobky (jogurty, drinky, zmrzlina) včetně druhů Bio. Zěmědělskou produkci zajišťují dva zemědělské subjekty - Farma Krásné Údolí s.r.o. a Zemědělská zkušební stanice Ing. Jitka Marečková.

Činnost spolková

Sbor dobrovolných hasičů Krásné Údolí - pomoc při organizování stavění máje, závodu veteránů, vítání prázdnin a další akce ve městě. Členové absolvují pravidelná školení a také závody.

Myslivecké sdružení Krásné Údolí - v blízké spojitosti s myslivci ze sousední Útviny.

TJ  Slavia - fotbalisté III. třídy okresního přeboru - pomoc při pořádání dětského dne, maškarní a dětské diskotéky, drakiáda a další.

Ženy (neregistrovaný spolek) - cvičení + vyjižďky na kole - pomoc při organizaci cyklovýletů a výletů za kulturou.