Vítejte na stránkách města Krásné Údolí

Kontakty:

  • Starosta:                   724 180 369
  • Městský úřad:           730 182 849
  • Mateřská škola:        721 762 622

   • KOMUNÁLNÍ ODPAD: od 17.04.2023 - letní vývoz = v lichý týden - pondělí 
   • TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KRÁSNÉ ÚDOLÍ - zde
   • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POVĚŘENEC - zde
   • GEOPORTÁL - zde

   • Info SMS - tiskopis pro vydání souhlasu - zde 

   • DEFIBRILÁTOR AED - automatický externí - umístění v areálu                   firmy Hollandia - zde  
   • ČEZ Distribuce - plánované odstávky - zde
Plánované akce a dění ve městě
   

NOVÉ hřiště ZPROVOZNĚNO - zde

10.06.2023 14,00 Potůčky - TJ Slavia KÚ
17.06.2023 17,00 Kolová "B" - TJ Slavia KÚ
21.06.2023 18,00 Jednání zastupitelstva města
? ? ? ? ? ? Rozloučení s předškoláky
01.07.2023 15,00 Den plný her
08.-15.07.2023   Přílezy - Tcup - plachtařské soutěže
16.-22.07.2023   Přílezy - Letecký tábor - plachtění
23.-30.07.2023   Přílezy - Plachtařské soustředění
12.08.2023 14,00 Vavřinecká pouť
  20,00 Taneční zábava
26.08.2023 14,30 Dobrodružná cesta
30.8.2023 18,00 Jednání zastupitelstva města
? ? ? ? ? ? Zájezd po ČR
07.10.2023 15,00 Drakiáda
11.10.2023 18,00 Jednání zastupitelstva města
14.10.2023   Přílezy - Toužimský Bombarďák - plachtění
21.10.2023 20,00 Hasičská zábava
? ? ? ? ? ? Krajské setkání hasičských seniorů
15.11.2023 18,00 Jednání zastupitelstva města
18.11.2023 20,00 Selská zábava
09.12.2023 16,00 Dětská mikulášská diskotéka
? ? ? ? ? ? Vánoční besídka v MŠ
? ? ? ? ? ? Vánoční setkání
20.12.2023 18,00 Jednání zastupitelstva města

O nás

Město (zpět navrácení titulu proběhlo dne 29.2.2012) Krásné Údolí (kat. úz. č. 673749) a sídlo  Odolenovice (kat. úz .č. 673757) leží cca 30 km jihovýchodně od centra lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině. Dotčená katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 až 640 metrů. Přírodní hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách zemědělsky obdělávanou půdou.

Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20. Územím prochází ze severu státní silnice III. třídy č. 1792 z Přílez přes Odolenovice do Krásného Údolí a dále silnice III. třídy č. 19826 z Krásného Údolí do Otročína.

Obě jmenovaná sídla spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský les“, což nese plno omezení a povinností.

Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území žije 404 obyvatel (Krásné Údolí - 354 a Odolenovice 50 obyvatel) s průměrným věkem 41,1 roku. Struktura obyvatel - převážně vícegenerační rodiny, původně osídlenci od roku 1946.

Nezaměstnanost je v posledních letech průměrně kolem 3% - občané za prací dojížději do Toužimi, Karlových Varů, ale i Plzně a jejího okolí. V městečku je v současnosti evidováné cca 10 OSVČ s plnou podnikatelskou činností (hlavně řemesla a služby). Největším zaměstnavatelem je firma HOLLANDIA, s.r.o., vyrábějící mléčné výrobky (jogurty, drinky, zmrzlina) včetně druhů Bio. Zěmědělskou produkci zajišťují dva zemědělské subjekty - Farma Krásné Údolí s.r.o. a Zemědělská zkušební stanice Ing. Jitka Marečková.

Činnost spolková

Sbor dobrovolných hasičů Krásné Údolí - pomoc při organizování stavění máje, závodu veteránů, vítání prázdnin a další akce ve městě. Členové absolvují pravidelná školení a také závody.

Myslivecké sdružení Krásné Údolí - v blízké spojitosti s myslivci ze sousední Útviny.

TJ  Slavia - fotbalisté III. třídy okresního přeboru - pomoc při pořádání dětského dne, maškarní a dětské diskotéky, drakiáda a další.

Ženy (neregistrovaný spolek) - cvičení + vyjižďky na kole - pomoc při organizaci cyklovýletů a výletů za kulturou.