2024

USNESENÍ 04/24 ze dne 19.06.2024

USNESENÍ 03/24 ze dne 24.04.2024

USNESENÍ 02/24 ze dne 06.03.2024

USNESENÍ 01/24 ze dne 24.01.2024

2023

USNESENÍ 08/23 ze dne 20.12.2023

USNESENÍ 07/23 ze dne 15.11.2023

USNESENÍ 06/23 ze dne 04.10.2023

USNESENÍ 05/23 ze dne 30.08.2023

USNESENÍ 04/23 ze dne 21.06.2023

USNESENÍ 03/23 ze dne 03.05.2023

USNESENÍ 02/23 ze dne 08.03.2023

USNESENÍ 01/23 ze dne 25.01.2023

2022

USNESENÍ 08/22 ze dne 14.12.2022

USNESENÍ 07/22 ze dne 02.11.2022

USNESENÍ 06/22 ze dne 19.10.2022

USNESENÍ 05/22 ze dne 31.08.2022

USNESENÍ 04/22 ze dne 22.06.2022

USNESENÍ 03/22 ze dne 04.05.2022

USNESENÍ 02/22 ze dne 09.03.2022

USNESENÍ 01/22 ze dne 26.01.2022

2021

USNESENÍ 9/21 ze dne 15.12.2021

USNESENÍ 8/21 ze dne 10.11.2021

USNESENÍ 7/21 ze dne 06.10.2021

USNESENÍ 6/21 ze dne 01.09.2021

USNESENÍ 5/21 ze dne 23.06.2021

USNESENÍ 4/21 ze dne 05.05.2021

USNESENÍ 3/21 ze dne 29.03.2021

USNESENÍ 2/21 ze dne 10.03.2021

USNESENÍ 1/21 ze dne 27.01.2021

2020

USNESENÍ 8/20 ze dne 16.12.2020

USNESENÍ 7/20 ze dne 11.11.2020

USNESENÍ 6/20 ze dne 7.10.2020

USNESENÍ 5/20 ze dne 2.9.2020

USNESENÍ 4/20 ze dne 24.6.2020

USNESENÍ 3/20 ze dne 6.5.2020

USNESENÍ 2/20 ze dne 11.3.2020

USNESENÍ 1/20 ze dne 29.1.2020

2019

USNESENÍ 8/19 ze dne 16.12.2019

USNESENÍ 7/19 ze dne 13.11.2019

USNESENÍ 6/19 ze dne 9.10.2019

USNESENÍ 5/19 ze dne 4.9.2019

USNESENÍ 4/19 ze dne 17.6.2019

USNESENÍ 3/19 ze dne 9.5.2019

USNESENÍ 2/19 ze dne 20.3.2019

USNESENÍ 1/19 ze dne 30.1.2019

2018

USNESENÍ 8/18 ze dne 12.12.2018

USNESENÍ 7/18 ze dne 7.11.2018

USNESENÍ 6/18 ze dne 30.10.2018

USNESENÍ 5/18 ze dne 5.9.2018

USNESENÍ 4/18 ze dne 13.6.2018

USNESENÍ 3/18 ze dne 25.4.2018

USNESENÍ 2/18 ze dne 14.3.2018

USNESENÍ 1/18 ze dne 31.1.2018

2017

USNESENÍ 8/17 ze dne 13.12.2017

USNESENÍ 7/17 ze dne 15.11.2017

USNESENÍ 6/17 ze dne 11.10.2017

USNESENÍ 5/17 ze dne 6.9.2017

USNESENÍ 4/17 ze dne 14.6.2017

USNESENÍ 3/17 ze dne 26.4.2017

USNESENÍ 2/17 ze dne 15.3.2017

USNESENÍ 1/17 ze dne 25.1.2017

2016

USNESENÍ 6/16 ze dne 12.10.2016

USNESENÍ 5/16 ze dne 7.9.2016

USNESENÍ 4/16 ze dne 13.6.2016

USNESENÍ 3/16 ze dne 27.4.2016

USNESENÍ 2/16 ze dne 14.3.2016

USNESENÍ 1/16 ze dne 27.1.2016

2015

USNESENÍ 8/15 ze dne 16.12.2015

USNESENÍ 7/15 ze dne 11.11.2015

USNESENÍ 6/15 ze dne 7.10.2015

USNESENÍ 5/15 ze dne 2.9.2015

USNESENÍ 4/15 ze dne 10.6.2015

USNESENÍ 3/15 ze dne 22.4.2015

USNESENÍ 2/15 ze dne 11.3.2015

USNESENÍ 1/15 ze dne 28.1.2015

2014

USNESENÍ 7/14 ze dne 4.11.2014

USNESENÍ 6/14 ze dne  10.9.2014

USNESENÍ 5/14 ze dne 4.7.2014

USNESENÍ 4/14 ze dne 11.6.2014

USNESENÍ 3/14 ze dne 16.4.2014

USNESENÍ 2/14 ze dne 5.3.2014

USNESENÍ 1/14 ze dne 29.1.2014

2013

USNESENÍ 9/13 ze dne 11.12.2013

USNESENÍ 8/13 ze dne 13.11.2013

USNESENÍ 7/13 ze dne 16.10.2013

USNESENÍ 6/13 ze dne 4.9.2013

USNESENÍ 5/13 ze dne 19.6.2013

USNESENÍ 4/13 ze dne 15.5.2013

USNESENÍ 3/13 ze dne 27.3.2013

USNESENÍ 2/13 ze dne 13.2.2013

USNESENÍ 1/13 ze dne 16.1.2013

2012

USNESENÍ 11/12 ze dne 12.12.2012

USNESENÍ 10/12 ze dne 14.11.2012

USNESENÍ 9/12 ze dne 10.10.2012

USNESENÍ 8/12 ze dne 12.9.2012

USNESENÍ 7/12 ze dne 3.8.2012

USNESENÍ 6/12 ze dne 20.6.2012

USNESENÍ 5/12 ze dne 9.5.2012

USNESENÍ 4/12 ze dne 28.3.2012

USNESENÍ 3/12 ze dne 7.3.2012

USNESENÍ 2/12 ze dne 8.2.2012

USNESENÍ 1/12 ze dne 11.1.2012

2011

USNESENÍ 10/11 ze dne 7.12.2011

USNESENÍ 9/11 ze dne 9.11.2011

USNESENÍ 8/11 ze dne 12.10.2011

USNESENÍ 7/11 ze dne 6.9.2011

USNESENÍ 6/11 ze dne 15.6.2011

USNESENÍ 5/11 ze dne 11.5.2011

USNESENÍ 4/11 ze dne 13.4.2011

USNESENÍ 3/11 ze dne   9.3.2011

USNESENÍ 2/11 ze dne 16.2.2011

USNESENÍ 1/11 ze dne 12.1.2011

2010

USNESENÍ 9/10 ze dne 15.12.2010

USNESENÍ 8/10 ze dne 24.11.2010

USNESENÍ 7/10 ze dne 10.11.2010

USNESENÍ 6/10 ze dne 15.9.2010

USNESENÍ 5/10 ze dne 23.6.2010

USNESENÍ 4/10 ze dne 19.5.2010

USNESENÍ 3/10 ze dne 14.4.2010

USNESENÍ 2/10 ze dne 10.2.2010

USNESENÍ 1/10 ze dne 13.1.2010

2009

USNESENÍ 10/09 ze dne 9.12. 2009

USNESENÍ 9/09 ze dne 10.11. 2009

USNESENÍ 8/09 ze dne 14.10. 2009

USNESENÍ 7/09 ze dne 16.9. 2009

USNESENÍ 6/09 ze dne 17.6. 2009

USNESENÍ 5/09 ze dne 13.5. 2009

USNESENÍ 4/09 ze dne 15.4. 2009

USNESENÍ 3/09 ze dne 18.3. 2009

USNESENÍ 2/09 ze dne 11.2. 2009

USNESENÍ 1/09 ze dne 14.1. 2009