Archív 2012

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu  
4.12. 28.1. Zjišťovací řízení - VTE KÚ PDF
21.12. 14.1. Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky PDF
17.12. 14.1. Zasedání okrskové volební komise PDF
13.12. 2.1. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.11/12 PDF
13.12. 2.1. Schválený rozpočet na rok 2013 PDF
11.12. 2.1. Dražební vyhláška - Ondřej Olejník PDF
27.11. 2.1. Poskytnutí informace o poštu a sídle vol.okrsku PDF
16.11. 2.1. Obchodní veřejná soutěž PDF
5.12. 13.12. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.11/12 PDF
4.12. 13.12. Nabídka palivového dříví PDF
4.12. 13.12. Pozvánka na 2 zasedání Zastupitelstva KK PDF
16.11. 11.12. Návrh Územního plánu PDF
15.11. 11.12. Návrh ÚP PDF
    Odůvodnění ÚP KÚ PDF
    VTE KÚ PDF
    přílohy č.1 PDF
    přílohy č.2 PDF
    přílohy č.3 PDF
    přílohy č.4 PDF
    přílohy č.5 PDF
    přílohy č.1 PDF
    přílohy č.2 PDF
    přílohy č.3 PDF
16.11. 3.12. VSOZČ - Návrh rozpočtu na rok 2013 PDF
16.11. 3.12. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.10/12 PDF
15.11. 3.12. OZV města Krásné Údolí č.4/2012 PDF
15.11. 3.12. OZV města Krásné Údolí č.3/2012 PDF
15.11. 3.12. OZV města Krásné Údolí č.2/2012 PDF
15.11. 3.12. Návrh rozpočtu na rok 2013 PDF
12.11. 11.12. Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise PDF
20.7. 3.12. Dražební vyhláška PDF
5.11. 26.11. SOSL - Návrh rozpočtu na rok 2013 PDF
12.11. 23.11. Program 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva KK PDF
7.11. 15.11. Pozvánka na veřejné zasedání ZM KÚ č.10/12 PDF
11.5. 14.11. Zveřejnění nalezených objektů PDF
13.10. 5.11. Výsledky voleb PDF
12.10. 29.10. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.9/12 PDF
11.10. 5.11. Zveřejnění záměru města PDF
25.9. 5.11. Obchodní veřejná soutěž PDF
24.9. 5.11. Upozornění o odstranění a okleštění stromoví PDF
9.2. 22.10. Zveřejnění nalezených objektů PDF
4.10. 22.10. Informace - nahlížení do oznámení záměru PDF
3.10. 15.10. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.09/12 PDF
27.9. 15.10. Oznámení o době a místě konání voleb PDF
17.9. 4.10. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.8/12 PDF
14.9. 27.9. Mimořádné opatření PDF
10.9. 27.9. Nabídka použitého stavebního materiálu PDF
7.9. 27.9. Nabídka palivového dříví PDF
31.8. 27.9. Přerušení dodávky elektřiny PDF
13.8. 27.9. Stanovení minimálního počtu členů okrskové vol. komise PDF
5.9. 13.9. Pozvánka na veřejné jednání ZO KÚ č.08/12 JPG
4.9. 17.9. Program 5.jednání Zastupitelstva KK PDF
23.8. 10.9. Zpráva zadavatele PDF
23.8. 10.9. Oznámení o uzavření smlouvy PDF
6.8. 28.8. Výběrové řízení - dodavatel PDF
6.8. 28.8. Výběrové řízení - administrace s proplacením finanč.podpory PDF
6.8. 28.8. Výběrové řízení - technický dozor PDF
6.8. 28.8. Usnesení z mimoř.veř.jednání ZM KÚ č.7/12 PDF
26.7. 6.8. Pozvánka na mimořádné veřejné jednání ZM KÚ č.7/12 PDF
19.7. 30.7. Oznámení MZe PDF
11.7. 27.7. Výběrové řízení - dopis - výzva PDF
11.7. 27.7. Výběrové řízení - průvodní zpráva stavební dokumentace PDF
11.7. 27.7. Výběrové řízení - úvod stavební dokumentace PDF
11.7. 27.7. Výběrové řízení - ostatní dodávané soubory XLS
11.7. 27.7. Výběrové řízení - parkoviště - položky XLS
11.7. 27.7. Výběrové řízení - náměstí + chodníky - položky XLS
11.7. 27.7. Výběrové řízení - obchodní podmínky - SOD PDF
11.7. 27.7. Výběrové řízení - výzva PDF
22.6. 17.7. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.6/12 PDF
21.6. 17.7. Zveřejnění záměru města PDF
20.6. 12.7. Nařízení Státní veterinární správy PDF
13.6. 21.6. Pozvánka na veřejné zasedání ZM KÚ č.6/12 PDF
5.6. 20.6. Nabídka použitého materiálu PDF
3.5. 20.6 Veřejná vyhláška PDF
3.5. 20.6. Výkres - ÚP Útvina PDF
4.6. 19.6. Program 4. jednání Zastupitelstva KK PDF
23.4. 6.6. Usnesení o nařízení dražebního jednání PDF
11.5. 5.6. Zveřejnění záměru města PDF
16.5. 30.5. Program 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje PDF
14.5. 30.5. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.5/12 PDF
26.4. 28.5. Veřejná vyhláška PDF
26.4. 28.5. ÚP Otročín - návrh zadání DOC
9.5. 28.5. Veřejná vyhláška PDF
25.4. 22.5. Veřejná vyhláška PDF
30.4. 16.5. Zveřejnění záměru města PDF
30.4. 16.5. Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu PDF
2.4. 16.5 Dražební vyhláška PDF
28.3. 11.5. Dražební vyhláška PDF
2.5. 9.5. Pozvánka na řádné veřejné zas. ZM č.5/12 PDF
23.4. 3.5. Usnesení o odročení dražby PDF
23.3. 3.5. Dražební vyhláška PDF
4.4. 20.4. 2.jednání Zastupitelstva KK PDF
2.4. 20.4. Zveřejnění záměru obce PDF
2.4. 20.4. Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení PDF
29.3. 20.4. Usnesení z mimořádného jednání ZO KÚ č.4/12 PDF
20.3. 20.4. Veřejná vyhláška PDF
6.3. 20.4. Oznámení o zahájení řízení o ÚP Chodov PDF
22.3. 13.3. Závěrečný účet SOSL 2012 PDF
21.3. 29.3. Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání ZO KÚ č.04/12 PDF
9.3. 22.3. Usnesení z veřejného jednání ZO KÚ č.03/12 PDF
29.2. 22.3. Výzva k podání nabídky k veřej.zakázce mal.rozsahu PDF
27.2. 15.3. Záměr odkoupit pozemek PDF
29.2. 7.3. Pozvánka na veřejné zasedání ZO KÚ č.03/12 PDF
7.2. 7.3. Nabídka pozemků k převodu PDF
7.2. 27.2. Umístění dočasné stavby PDF
9.2. 27.2. Zveřejnění záměru obce PDF
9.2. 27.2. Program 1. jednání Zastupitelstva KK PDF
9.2. 27.2. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/12 PDF
9.2. 27.2. Závěrečný účet obce PDF
    Zpráva o výsledku přezkoumání obce PDF
9.2. 27.2. Usnesení z veřejného jednání ZO KÚ č.2/12 PDF
2.2. 9.2. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZO KÚ č.2/12 PDF
13.1. 1.2. Upozornění - daň z nemovitosti PDF
13.1. 1.2. Usnesení z veřejného jednání ZO KÚ č.01/12 PDF
6.1. 1.2. Výroční zpráva za rok 2011 PDF
4.1.  12.1  Pozvánka na řádné veřejné jednání ZO KÚ č.01/2012 PDF