Obecně závazné vyhlášky

- 2023 - OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zde

- 2023 - OZV o místním poplatků ze psů - zde

- 2023 - OZV o místním poplatku za obecní systém odpad. hospodářství - zde

- 2023 - OZV o nočním klidu - zde

- 2021 - OZV stanovení obecního systému odpadového hospodářství - zde

- 2018 - OZV, která stanoví zákaz provozování hazardních her - zde

- 2014 - OZV o vedení technické mapy města - zde

Řády

- 2023 - Požární řád města - zde

- 2022 - Jednací řád zastupitelstva města - zde

- 2017 - Řád veřejného pohřebiště - zde

- 2017 - Řád ohlašovny požárů - zde

- 2016 - Tržní řád - zde