Zastupitelstvo města

- Výsledky voleb ustavující schůze - 19.10.2022 - zde

- Plán kontrolního výboru na rok 2023 - zde

- Plán finančního výboru na rok 2023 - zde

- Plán kulturního výboru na rok 2024 - zde 

- Plán kulturního výboru na rok 2023 - zde

- Usnesení - zde

- Pozvánky na jednání - zde

- Termíny jednání na rok 2023 - zde

- Jednací řád zastupitelstva města - viz. vyhlášky