Kronika

Na základě zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění, jsou kroniky města Krásné Údolí v elektronické podobě dostupné pouze na tomto internetovém odkazu:

http://www.portafontium.eu/searching/all?search_api_views_fulltext_1=Kr%C3%A1sn%C3%A9+%C3%9Adol%C3%AD&search_api_views_fulltext_2=&search_api_aggregation_3=&field_doc_dates_field_doc_dates_from=

Zde jsou dostupné veškeré archivované dokumenty týkající se našeho městečka. Jedná se o kroniky, jejich přílohy, matriky a matriční listy, urbáře, fotografie a pozemkové knihy.

V případě, že některé strany nepůjdou zobrazit, nebo se objeví dopravní značka „jednosměrný provoz“ - jde o písemnost, kde je obsažen právě nějaký osobní údaj, který nesmí být volně zveřejněn.

Upozorňujeme, že pod odkazem jsou i dokumenty týkající se obce Krásné Údolí u Černošína (Stříbro).

Jako další zdroje informací o historii našeho Krásného Údolí a Odolenovic přikládáme:

- publikaci z roku 2013, sepsanou p. Janem Mládkem - zde

- knihu Krásné Údolí 1488-2018 autora p. Martina Franka - zde