Co je to CZECH POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti poskytují kontaktní místa Czech POINT tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

- Obchodní rejstřík

- Živnostenský rejstřík

- Katastr nemovitostí

- Insolvenční rejstřík

- Seznam kvalifikovaných dodavatelů

U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:

Katastr nemovitostí - název katastrálního území a list vlastnictví (LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu

Obchodní rejstřík - IČ subjektu

Živnostenský rejstřík - IČ subjektu

Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu

Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení

U všech výpisů, tedy u výpisů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Insolvenčního rejstříku je poplatek stanoven takto:

- za první stranu výpisu 100,-Kč

- za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč

Výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstřík trestů

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá, že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě nebo ji naleznete na našich webových stránkách www.krasneudoli.cz . Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky. Žadatel zaplatí dle zákona o správních poplatcích částku 100,- Kč v hotovosti (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje)

Bodové hodnocení osoby

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě nebo ji naleznete na našich webových stránkách www.krasneudoli.cz . U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto:

- za první stranu výpisu 100,-Kč

- za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč

Podrobnější informace o Czech POINT získáte na http://www.czechpoint.cz

Plná moc - výpis z rejstříku trestu - zde ke stažení

Plná moc - výpis z bodového hodnocení - zde ke stažení