Územní plán + strategické dokumenty města

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU - březen 2023

- textová část - zde

- mapy 1, 2, 3, 4, 5, 6

ÚZEMNÍ PLÁN - září 2014

- textová část - zde 

- mapy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

- zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2018 - zde

- zpráva o uplatňování územního plánu za období 2018 - 2022 - zde

- občan a územní plánování - zde

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU - červen 2018

- dokument - zde

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT - leden 2022

- dokument - zde

POVODŇOVÝ PLÁN - říjen 2019

- odkaz - zde

ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ MĚSTA

- dokument - zde