Územní plán + strategické dokumenty města

ÚZEMNÍ PLÁN včetně ZMĚNY č. 1 - září 2023

- vyhláška - zde

- textová část - zde

- mapy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU - březen 2023

- textová část - zde

- mapy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

ÚZEMNÍ PLÁN - září 2014

- textová část - zde 

- mapy - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

- zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2018 - zde

- zpráva o uplatňování územního plánu za období 2018 - 2022 - zde

- občan a územní plánování - zde

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PRO OBDOBÍ 2024 až 2028 - srpen 2023

- dokument - zde 

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT - leden 2022

- dokument - zde

POVODŇOVÝ PLÁN - říjen 2019

- odkaz - zde

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU - říjen 2023

- dokument - zde

ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ MĚSTA

- dokument - zde