Mateřská škola

PROJEKT  MŠMT OP JAK II. - zde

PROJEKT MŠMT OP JAK I. - zde

PROJEKT MŠMT ŠABLONY II OP VVV - zde

PROJEKT MŠMT ŠABLONY III OP VV - zde

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POVĚŘENEC - zde

 
Ředitelka: Bc. Katarína Petrželková, DiS. - tel. 721 762 622
Učitelka: Daniela Hosová
Asistentka: Věra Čermáková
 

Fotografie ze života naší školky jsou součástí kronik města a fotogalerie

Foto: