Vítejte

Město Krásné Údolí leží v jihovýchodní části Karlovarského kraje, na silnici E 49 mezi Karlovými Vary a Plzní. Krásné Údolí bylo založeno feudální vrchností, Jindřichem III. z Plavna, 22. dubna 1488, jako město na místě starší zrušené vsi Schickenplos. První písemná zmínka tak pochází z roku 1488, ačkoliv bývá uváděna k roku 1482. Zjistilo se, že listina z tohoto roku se nezmiňuje o našem Krásném Údolí (Schönthal), ale o obci v bavorském okrese Cham. Více než půltisíce let trvající nepřerušený historický vývoj Krásného Údolí se odráží v zajímavých a bohatých dějinách a dochovaných pamětihodnostech tohoto malebného místa. Jedinou ucelenou informaci o tomto vývoji, který přerušil až sled událostí po 2. světové válce, podává tehdejší obyvatel města Albin Schmiedl v knize Das Tepler Land. Celý text příspěvku si můžete přečíst jak v překladu do češtiny, tak v německém originále. Severně od Krásného Údolí leží starobylá ves Odolenovice, dnes administrativní součást města. Co o historii Odolenovic píše Albin Schmiedl v knize Das Tepler Land zjistíte, když se seznámíte s jeho textem, který si opět můžete přečíst jak v překladu do češtiny, tak v německém originále.

 

Základní statistické informace  
Katastrální výměra: 916,32 ha
z toho zemědělská půda 709,34 ha
- orná půda: 532,23 ha
- zahrady: 5,41 ha
- trvalé travnaté porosty: 171,70 ha
z toho nezemědělská půda 206,98 ha
- lesní půda: 146,13 ha
- vodní plocha: 11,68 ha
- zastavěné plochy: 8,87 ha
- ostatní plocha 40,30 ha
Nadmořská výška: 638 m.n.m.
Zeměpisná šířka: 50° 4´18´´
Zeměpisná délka: 12°54´38´´
Počet obyvatel: 389 (ke dni 01.01.2024)