Archiv 2015

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu  
4.1.2016 26.1.2016 Program 1. zasedání Zastupitelstva KK PDF
29.6.2015 26.1.2016 Informace o platnosti OP PDF
15.12.2015 19.1.2016 Posuzování vlivů na ŽP podle zákona 100/2001 Sb PDF
23.12.2015 19.1.2016 Veřejná vyhláška PDF
21.12.2015 19.1.2016 Zjištění nadzemních a podzemních sítí PDF
18.12.2015 19.1.2016 Usnesení z veřejného zasedání ZM KÚ č.8/15 PDF
17.12.2015 19.1.2016 Schválený rozpočet na rok 2016 PDF
10.12.2015 19.1.2016 Dražební vyhláška PDF
9.12.2015 17.12.2015 Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.8/15 PDF
26.11.2015 17.12.2015 Záměr města PDF
    Příloha PDF
2.11.2015 9.12.2015 Koncepce ochrany přírody a krajiny KK, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí PDF
16.11.2015 3.12.2015 Program 7. zasedání Zastupitelstva KK PDF
16.11.2015 3.12.2015 Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.7/15 PDF
16.11.2015 3.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 PDF
9.11.2015 1.12.2015 SOSL - Návrh rozpočtu na rok 2016 PDF
6.11.2015 1.12.2015 VSOZČ - Rozpočtový výhled 2017-2020 PDF
6.11.2015 1.12.2015 VSOZČ - Návrh rozpočtu na rok 2016 PDF
3.11.2015 16.11.2015 Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.7/15 PDF
14.9.2015 16.11.2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví PDF
12.10.2015 26.10.2015 Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.6/15 PDF
7.10.2015 23.10.2015 Program 6. zasedání Zastupitelstva KK PDF
17.8.2015 19.10.2015 Dražební vyhláška - Dušek Jiří PDF
30.9.2015 9.10.2015 Pozvánka na řádné veřejné jednání ZM KÚ č.6/15 PDF
15.9.2015 7.10.2015 Zveřejnění záměru města PDF
9.9.2015 30.9.2015 Oznámení o přerušení dodávky energie PDF
4.9.2015 30.9.2015 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města KÚ č.5/15 PDF
25.8.2015 15.9.2015 Program 5. zasedání Zastupitelstva KK PDF
20.8.2015 15.9.2015 Koncepce ochrany přírody a krajiny KK PDF
18.8.2015 15.9.2015 Rozhodnutí hejtmana KK o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru PDF
12.8.2015 15.9.2015 Veřejná vyhláška - OOP při nedostatku vody v povodí Berounky PDF
10.8.2015 15.9.2015 Rozhodnutí hejtmana KK o době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru PDF
25.8.2015 4.9.2015 Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.5/15 PDF
15.7.2015 18.8.2015 Veřejná vyhláška PDF
    Návrh Opatření obecné povahy PDF
    Program zlepšení kvality ovzduší PDF
7.7.2015 17.8.2015 Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti PDF
23.7.2015 12.8.2015 Zveřejnění záměru města PDF
 17.7.2015  6.8.2015 Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje PDF
11.6.2015 22.7.2015 Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.4/15 PDF
20.4.2015 17.7.2015 Opatření obecné povahy PDF
    DUNAJ, ODRA, LABE   Seznam obcí: 1, 2, 3  
24.6.2015 17.7.2015 Informace o přerušení dodávky elektřiny PDF
3.6.2015 11.6.2015 Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.4/15 PDF
26.5.2015 11.6.2015 Program 4. zasedání Zastupitelstva KK PDF
18.5.2015 8.6.2015 Verejná vyhláška PDF
12.5.2015 28.5.2015 Analýza krizových rizik města PDF
12.5.2015 1.6.2015 Veřejná vyhláška - Bubeník PDF
12.5.2015 1.6.2015 VSOZČ - Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu PDF
30.4.2015 1.6.2015 Staré paneláky - výzva PDF
9.4.2015 18.5.2015 Územní rozhodnutí - VDJ PDF
13.2.2015 18.5.2015 Dražební vyhláška PDF
27.4.2015 11.5.2015 Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.3/15 PDF
14.4.2015 23.4.2015 Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.3/15 PDF
31.3.2015 20.4.2015 Záměr - Nabídka zednická míchačka PDF
31.3.2015 20.4.2015 Zveřejnění záměru města pronajmout pozemky PDF
25.3.2015 16.4.2015 Program 3. zasedání Zastupitestva Karlovarského kraje PDF
23.3.2015 16.4.2015 Nařízení města Karlovy Vary č.3/15 PDF
23.3.2015 13.4.2015 Závěrečný účet svazku obcí Slavkovský les PDF
    Zpráva o výsledku hospodaření SOSL PDF
    FIN 2-12 PDF
    Rozvaha PDF
    Výkaz zisku a ztrát PDF
    Příloha PDF
16.3.2015 7.4.2015 Závěrečný účet města Krásné Údolí PDF
    Zpráva o výsledku hospodaření města PDF
    FIN 2-12 PDF
    Rozvaha PDF
    Výkaz zisku a ztrát PDF
    Příloha PDF
13.3.2015 31.3.2015 Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.2/15 PDF
6.3.2015 31.3.2015 Oznámení o zahájení řízení - Bečov - VDJ Krásné Údolí PDF
16.2.2015 26.3.2015 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu PDF
13.3.2015 18.3.2015 Záměr - Nabídka obrubníky PDF
3.3.2015 13.3.2015 Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.2/15 PDF
27.2.2015 13.3.2015 Záměr - Nabídka na dřevo PDF
18.2.2015 13.3.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny PDF
17.2.2015 2.3.2015 Program 2.zasedání Zastupitelstva KK PDF
2.2.2015 2.3.2015 Zakázka na stavební práce "Krásné Údolí"Dopravně stavební úprava náměstí - III.etapa - část Zastávka a okolí - výzva PDF
2.2.2015 2.3.2015 Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.1/15 PDF
27.1.2015 13.2.2015 Program 1. zasedání Zastupitelstva KK PDF
20.1.2015 30.1.2015 Pozvánka na řádné veřejné zasedání KÚ č.1/15 PDF
9.1.2015 2.2.2015 Oznámení - Plán povodňových rizik v povodí Labe PDF
6.1.2015 28.1.2015 Národní plán povodí Labe PDF