Archiv 2017

  Vyvěšeno: Sejmuto: Název dokumentu:  
  22.12. 24.1. Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky PDF
  28.11. 24.1. Poskytnutí informace PDF
  13.11. 24.1. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise PDF
  14.12. 2.1. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.8/17 PDF
  5.12. 14.12. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.8/17 PDF
  27.11. 8.12 Program 8. zasedání Zastupitelstva KK PDF
  16.11. 6.12. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.7/2017 PDF
  20.11. 27.11. Veřejná vyhláška - OOP PDF
  8.11. 24.11. Veřejná vyhláška - OOP - MŽP PDF
  6.11. 24.11. VOSZČ -  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-201 PDF
  6.11. 24.11. VSOZČ - Návrh rozpočtu na rok 2018 PDF
  30.10. 24.11. SOSL - Návrh rozpočtu na rok 2018 PDF
  17.8. 27.11. Dražební vyhláška PDF
  17.8. 27.11. Dražební vyhláška PDF
  10.11. 20.11. Veřejná vyhláška - OOP PDF
  30.10. 20.11. MŠ - Střednědobý výhled rozpočtu PDF
  30.10. 20.11. MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2018 PDF
  27.10. 20.11. Návrh rozpočtu na rok 2018 PDf
  7.11. 16.11. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.7/17 PDF
  17.10. 8.11. Hřbitov - Oprava střechy márnice - výzva         PDF PDF
  23.10. 1.11. Program 7. zasedání Zastupitelstva KK PDF
  16.10. 1.11. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.6/17 PDF
  21.10. 30.10. Výsledky voleb PDF
  4.10. 23.10. Záměr - Nabídka palivového dříví PDF
  5.9. 23.10. Informace o počtu a sídle volebních okrsků PDF
  15.8. 23.10. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise PDF
  4.10. 16.10. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.6/17 PDF
  8.9. 4.10. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.5/17 PDF
  15.8. 22.9. Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu, včetně zprávy a výsledku přezkoumání hospodaření VSOZČ za rok 2016 PDF
  2.8. 20.9. Veřejná vyhláška PDF
  31.8. 8.9. Program 6. zasedání Zastupitelstva KK PDF
  30.8. 8.9. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.5/17 PDF
  12.7. 27.7. Program 5. zasedání Zastupitelstva KK PDF
  11.7. 27.7. Veřejná vyhláška - Veřejný vodovod Krásné Údolí PDF
  15.6. 11.7. OZV č.2, požární řád města PDF
  15.6. 11.7. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.4/17 PDF
  28.3. 28.6. Oznámení o zamýšleném převodu pozemku PDF
  6.6. 26.6 Veřejná vyhláška - Veřejný vodovod Krásné Údolí PDF
  26.5. 23.6. Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu VSOZČ I. II.
  9.6. 26.6. Program 4. zasedání zastupitelstva KK PDF
  6.6. 15.6. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.4/17 PDF
  17.5. 8.6. Rozhodnutí platnosti územního rozhodnutí PDF
  26.4. 29.5. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí PDF
  19.4. 25.5. Závěrečný účet SOSL za rok 2016 PDF
  28.4. 16.5. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.3/17 PDF
  27.4. 16.5. Řád ohlašovny požárů PDF
  27.4. 16.5. OZV města KÚ č.1/2017 - požární řád města PDF
  16.3. 10.5. Výběrové řízení č.PKV/014/2015 PDF
  10.4. 10.5. Veřejná vyhláška ÚP Chodov - Návrh PDF
  18.4. 27.4. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.3/17 PDF
  31.3. 27.4. Závěrečný účet za rok 2016         Přílohy PDF
  31.3. 27.4 Přílohy k závěrečnému účtu - rok 2016 PDF
  31.3. 27.4. FIN2-12 I., II., Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha  
  5.4. 20.4. Program 3.zasedání Zastupitelstva KK PDF
  6.12.16 12.4. Informace pro veřejnost - ptačí chřipka PDF
  17.3. 3.4. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č. 2/17 PDF
  14.3. 3.4. Oznámení - Bečov - VDJ Krásné Údolí PDF
  8.3. 20.3. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.2/17 PDF
  6.2. 8.3. Zakázka na stavební práce "Oprava hřibitovní zdi" a Oprava chodníku KD - hřiště - výzva PDF
  1.2. 2.3. Usnesení k dražební vyhlášce PDF
  31.1. 2.3. Dražební vyhláška PDF
  25.1. 2.3. Dražební vyhláška PDF
  8.2. 23.2. Program 2. zasedání Zastupitelstva KK PDF
  22.11. 23.2. Oznámení o zamýleném převodu PDF
  2.2. 21.2. Zveřejnění záměru města PDF
  26.1. 15.2. Usnesení z veřejného jednání ZM KÚ č.1/17 PDF
  6.1. 25.1. Zveřejnění záměru města PDF
  17.1. 26.1. Povánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.1/17 PDF
  15.12. 24.1.  Termíny zasedání ZM KÚ v roce 2017 PDF
  2.1. 24.1 Výroční zpráva za rok 2016 PDF