Archiv 2020

Vyvěšeno: Sejmuto: Dokument: PDF
18.12. 14.1. Usnesení z jednání Zastupitelstva města Krásné Údolí č.8/20 PDF
14.12. 21.12. Program 1. zasedání Zastupitelstva KK PDF
30.11. 16.12. Projektové záměry pro období 2021-2025 PDF
23.11. 16.12. Návrh rozpočtu na rok 2021 PDF
9.12. 17.12. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.8/2020 PDF
2.12. 7.12. Pokračování Zastupitelstva KK PDF
9.12. 14.12 Pokračování programu Karlovarského kraje PDF
13.11. 3.12. Záměr města - Směna a koupě pozemku PDF
9.11. 3.12. SOSL-Návrh rozpočtu na rok 2021 PDF
3.11. 3.12. Pronájem pozemků PDF
30.11. 2.12. Pokračování programu zasedání Zastupitelstva KK PDF
3.11. 27.11. VSOZC - Návrh rozpočtu na rok 2021 PDF
20.11. 26.11. Pokračování ustavujícího Zastupitelstva KK  PDF PDF
13.11. 26.11. Záměr - Nabídka PVC PDF
13.11. 26.11. Usnesení z jednání ZM KÚ č. 7/20 PDF
9.11. 23.11. Ceník inventaře z KD PDF
9.10. 18.11. Krizová opatření I. , II. , III. , IV. , V.  
17.9. 18.11. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví PDF
7.10. 18.11. Oznámení o VŘ - Odolenovice - hájovna PDF
3.11. 12.11. Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva KK PDF
3.11. 12.11. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.7/20 PDF
12.10. 23.10. Usnesení z jednání ZM KÚ č.6/20 PDF
7.10. 22.10. Dražební vyhláška PDF
3.10. 12.10. Výsledky voleb PDF
29.9. 12.10. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.6/2020 PDF
10.9. 12.10. MŠ - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 PDF
10.9. 12.10. MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2021 PDF
10.9. 5.10. Oznámení o době a místě konání voleb PDF
27.7. 5.10. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise PDF
3.9. 22.9. Usnesení z jednání Zastupitelstva města KK č.5/20 PDF
7.9. 17.9. Program 24. zasedání Zastupitelstva KK PDF
25.8. 3.9. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.5/20 PDF
21.8. 31.8. Veřejná vyhláška - OOP č.201/2020 PDF
6.8. 31.12.2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v oblasti služeb zde
6.8. 31.8. Zveřejnění záměru města PDF
4.8. 31.8. Nabídka pozemků k pronájmu PDF
28.07. 07.11.2022 MZe - Opatření obecné povahy zde
1.6. 19.8. Dražební vyhláška PDF
1.6. 19.8. Dražební vyhláška PDF 
14.7. 17.8 Dražební vyhláška PDF
26.6. 13.7. Usnesení z jednání ZM KÚ č.4/20 PDF
27.5. 26.6. VSOZČ - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 PDF
27.5. 25.6 Mimořádná opatření I. , II. , III.  
17.6. 25.6. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.4/2020 PDF
4.6. 23.6. Záměr města - nakládání s pozemky PDF
4.6. 23.6. Záměr města - pronajmot pozemky PDF
8.6. 15.6. Program 23. zasedání Zastupitelstva KK PDF
6.5. 8.6. Nabídka pozemku k pronájmu PDF
4.5. 8.6. Dražební vyhláška PDF
15.5. 27.5. Program 22. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje PDF
11.5. 27.5. Usnesení z jednání ZM KÚ č.3/20 PDF
23.4. 27.5. Veřejná vyhláška PDF
4.5. 12.5. VODAKVA - odečty vody PDF
21.4. 12.5 Zápis dětí do MŠ, Čestné prohlášení, Žádost o přijetí dítěte do MŠ  
21.4. 12.5. Do MŠ děti potřebují 1, 2, Evidenční list 1, 2  
16.4. 12.5. Mimořádné opatření PDF
7.4. 12.5. Mimořádné opatření PDF
06.04. 07.11.2022 MZe - Opatření obecné povahy zde
3.4. 12.5. Opatření obecné povahy MAPY PDF
2.4. 12.5. Opatření obecné povahy PDF
28.4. 7.5. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.3/20 PDF
21.4. 7.5. Zakázka na stavební práce "KÚ, Přípojka kanalizace pro objekt zázemí hřiště" -ukončení výzvy PDF
16.4. 7.5. SOSL - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 PDF
    Zpráva o výsledku hospodaření města Krásné Údolí PDF
    FIN 2-12, Rozvaha, Příloha, VZZ  
8.4. 7.5. Návrh závěrečného účtu za rok 2019 PDF
    Zpráva o výsledku hospodaření města Krásné Údolí PDF
    FIN 2-12 I. , II. , Rozvaha, Příloha I. , II. , VZZ  
23.4. 4.5. COVID 19 - Krásné Údolí - oznámení PDF
7.4. 4.5. Veřejná vyhláška PDF
7.4. 4.5. Zveřejnění záměru města PDF
17.3. 4.5. Nabídka služeb II. PDF
16.3. 4.5. Nabídka služeb I. PDF
8.4. 21.4. Zakázka na stavební práce "Krásné Údolí, Přípojka kanalizace pro objekt zázemí hřiště"-výzva PDF
    Příloha PDF
16.3. 15.4. Úřední hodiny v době karantény PDF
1.4. 8.4. Usnesení vlády ČR PDF
31.3. 8.4. Usnesení vlády ČR PDF
    Mimořádná opatření I. , II. , III. , IV.  
    Likvidace roušek PDF
30.3. 8.4. Usnesení vlády ČR PDF
27.3. 8.4. Usnesení vlády ČR PDF
26.3. 8.4. Doporučení MZČR PDF
24.3. 8.4. Usnesení vlády ČR PDF
    Doporučení MZČR PDF
    Mimořádná opatření I. , II. , III. , IV. , V.  
20.3. 8.4. Usnesení vlády ČR PDF
19.3. 8.4. Otevřený dopis pana hejtmana Mgr. Petra Kubise PDF
19.3. 8.4. Usnesení vlády ČR PDF
18.3. 8.4. Rozhodnutí hejtmana KK č.2/20 PDF
17.3. 8.4. Usnesení vlády ČR I.  
16.3. 8.4. Usnesení vlády ČR I. ,  II. ,  III.  
13.3. 8.4. Usnesení vlády ČR PDF
    Krizové opatření školství, hranice, kultura, cizinci, doprava  
13.3. 8.4. Usnesení z jednání ZM KÚ č.2/20 PDF
10.3. 8.4. Mimořádné opatření   I.,   II.  
17.9.19 8.4. Výpis z analýzy vniku mimořádného opatření událostí a krizové situace pro město KÚ PDF
17.2. 19.3. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního města ředitele/ředitelky pro MŠ Krásné Údolí PDF
3.3. 12.3. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č.2/20 PDF
10.2. 12.3. Zakázka na stavební práce "KÚ, Komplexní úpravy okolí kostela sv.Vavřince" -výzva

PDF

PDF

4.2. 12.3. Veřejná vyhláška - Návrh OOP č.1/20 PDF
7.2. 28.2. Program 21.zasedání Zastupitelstva KK PDF
31.1. 17.2. Usnesení z jednání Zastupitelstva města Krásné Údolí č.1/20 PDF
2.1. 30.1. Výroční zpráva PDF
21.1. 30.1. Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM KÚ č.1/2020 PDF