Archiv 2023

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu Odkaz

22.12.2023

09.01.2024 KK - Stanovisko k návrhu koncepce - Regionální surovinová politika KK zde

21.12.2023

08.01.2024 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 08/23 zde
12.12.2023 21.12.2023 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 08/23 zde
05.12.2023 21.12.2023 KK - Aktualizace plánu odpad. hosp. KK na 2016-2025 s výhledem do 2035 - Závěr zjišťovacího řízení zde
28.11.2023 12.12.2023 KK - Program 35. zasedání Zastupitelstva KK zde
16.11.2023 21.12.2023 KÚ - Návrh rozpočtu na rok 2024 zde
16.11.2023 21.12.2023 KÚ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2028 zde
16.11.2023 04.12.2023 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 07/23 zde
13.11.2023 28.11.2023 KK - VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci zde
09.11.2023   VSOZČ - Návrh rozpočtu na rok 2024 zde
08.11.2023 21.11.2023 KK - Program 34. zasedání zastupitelstva KK zde
07.11.2023 16.11.2023 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 07/23 zde
02.11.2023 22.11.2023 KK - Zjišťovací řízení ke koncepci "Aktualizace plánu odpadového hospodářství KK na období 2016-2025 s výhledem do roku 2035" zde
31.10.2023 23.11.2023 KK - Pozvánka na veřejné projednání návrhu koncepce "Regionální surovinová politika KK" zde
11.10.2023 27.10.2023 KÚ - Oznámení - Návrh koncepce "Regionální surovinová politika KK" zde
11.10.2023 16.11.2023 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů zde
11.10.2023 24.10.2023 KK - Program 33. zasedání Zastupitelstva KK zde
05.10.2023 23.10.2023 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 06/23 zde
04.10.2023 06.12.2023 SOSL - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 - 2029 zde
04.10.2023 06.12.2023  SOSL - Návrh rozpočtu na rok 2024 zde
26.09.2023 16.10.2023 AOPK - VV návrh OOP - Pohotovostní plán při výskytu problematických jedinců vlka zde
22.09.2023 05.10.2023 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 06/23 zde
12.09.2023 02.10.2023 KÚ - Projektové záměry pro období 2024 až 2028 zde
11.09.2023 26.09.2023 Územní plán Krásné Údolí včetně Změny č. 1   
     - vyhláška zde
     - textová část zde
     - mapy - 1 zde
     - mapy - 2 zde
     - mapy - 3 zde
     - mapy - 4 zde
     - mapy - 5 zde
     - mapy - 6 zde
01.09.2023 18.09.2023 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 05/23 zde
29.08.2023 12.09.2023 KK - Program 32. zasedání Zastupitelstva KK zde
22.08.2023 31.08.2023 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 05/23 zde
07.08.2023 25.08.2023 KÚ - Záměr města - pronájem pozemku zde
27.07.2023 14.08.2023 KK - Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2023 zde
13.07.2023 25.07.2023 KK - Program 31. zasedání Zastupitelstva KK zde
10.07.2023 28.07.2023 KK - Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 1/2023 zde
     - Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2016  zde 
23.06.2023  04.01.2024 MM KV - Veřejná vyhláška OOP při nedostatku vody v povodí Střely zde
23.06.2023 10.07.2023 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 04/23 zde
13.06.2023 22.06.2023 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 04/23 zde
07.06.2023 20.06.2023 KK - Program 30. zasedání Zastupitelstva KK zde
29.05.2023 17.06.2023 VSOZČ - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 zde
26.05.2023 29.06.2023 Exe - Dražební vyhláška zde
26.05.2023 29.06.2023 Exe - Dražební vyhláška zde
25.05.2023 31.12.2023 KK - Kotlíková dotace - II. výzva zde
15.05.2023 21.06.2023 SOSL - Návrh závěrečného účtu - 2022 zde
    - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - 2022 zde
    - Fin 2-12 zde
    - Příloha zde
    - Rozvaha zde
    - Výkaz zisku a ztráty zde
05.05.2023 22.05.2023 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 03/23 zde
04.05.2023  05.06.2023 KÚ - Schválený závěrečný účet města za rok 2022 zde
03.05.2023 16.05.2023 KK - Program 29. zasedání Zastupitelstva KK zde
25.04.2023 04.05.2023 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 03/23 zde
24.04.2023 26.05.2023 FÚ - Daň z nemovitosti - Veřejná vyhláška zde
    - Leták - Hromadný předpisný seznam zde
    - Leták - složenky zde 
13.03.2023 25.04.2023 KK - Program 28. zasedání Zastupitelstva KK zde
28.03.2023 18.04.2023 KÚ - Záměr prodeje pozemku zde
    - Příloha - mapka + info zde
22.03.2023 18.05.2023 MM KV - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Krásné Údolí zde
    - text zde
    - mapa č. 1 zde
    - mapa č. 2 zde
    - mapa č. 3 zde
    - mapa č. 4 zde
    - mapa č. 5 zde
    - mapa č. 6 zde
15.03.2023 27.03.2023 KK - Program 27. zasedání Zastupitelstva KK zde
13.03.2023 04.05.2023 KÚ - Návrh závěrečného účtu města za rok 2022 zde
    - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde
    - FIN 2-12 - I. část zde
    - FIN 2-12 - II. část zde
    - Příloha I. zde
    - Příloha II. zde
    - Rozvaha zde
    - Výkaz zisku a ztráty zde
    - Inventarizační zpráva zde
13.03.2023 29.03.2023 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 02/23 zde
09.03.2023 27.03.2023 KÚ - OZV č. 1/2023. o nočním klidu zde
28.02.2023 09.03.2023 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 02/23 zde 
14.02.2023 27.02.2023 KK - Program 26. zasedání Zastupitelstva KK zde
30.01.2023 16.01.2024 KÚ - Odpady za rok 2022 - § 60 z.č. 541/2020 Sb. zde
30.01.2023 15.02.2023 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 01/23 zde
26.01.2023 15.02.2023 KÚ - Zakázka na stavební práce - Výzva na akci "K.Údolí, Kulturní dům - III. etapa" zde
17.01.2023 30.01.2023 KK - Program 25. zasedání Zastupitelstva KK zde
17.01.2023 30.01.2023 KK - Volby prezidenta - informace - volební stanoviště - II. kolo zde
17.01.2023 30.01.2023 KK - Volby prezidenta - Informace - přenosná schránka - II. kolo zde
17.01.2023 26.01.2023 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 01/23 zde
04.01.2023 14.02.2023 ExÚ - Usnesení o nařízení elektronické dražby zde
02.01.2023 03.02.2023 KÚ - Výroční zpráva za rok 2022 zde