Archiv 2024

Vyvěšeno

Sejmuto

Název dokumentu

Odkaz

20.06.2024

08.07.2024 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 04/24

zde

11.06.2024

20.06.2024 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 04/24

zde

10.06.2024

28.06.2024 KÚ - Volby EU - Výsledky

zde

07.06.2024

25.06.2024 KK - program 38. zasedání Zastupitelstva KK

zde

22.05.2024

28.06.2024  VSOZČ - Návrh závěrečného účtu za rok 2023

zde

29.04.2024

31.05.2024 FÚ - Veřejná vyhláška (zpřístupnění hromadného předpisného seznamu)

zde

25.04.2024

13.05.2024 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 03/24

zde

16.04.2024

25.04.2024 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 03/24

zde 

15.04.2024

15.05.2024 FÚ - Daň z nemovitosti - Veřejná vyhláška

zde

11.04.2024

22.04.2024 KK - program 38. zasedání Zastupitelstva KK

zde

08.04.2024

15.05.2024 SOSL - Návrh závěrečného účtu 2023

zde

    - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

zde

    - FIN 2 - 12

zde

    - Výkaz zizku a ztráty

zde

    - Rozvaha

zde

    - Příloha

zde

05.04.2024

08.06.2024 KÚ - Volby do Evropského parlamentu 2024 - Oznámení

zde

22.03.2024

06.04.2024 KK - VV OOP - stanovení přech. úpravy prov. na poz. kom. I/20 + situační plánky

zde

zde

18.03.2024

02.04.2024 MM KV - VV OOP - stanovení přech. úpravy prov. na poz. kom. silnice III. třídy + situační plánky

zde

zde

12.03.2024

27.03.2024

KK - VV OOP - stanovení přech. úpravy prov. na poz. kom. I/20 a I/6 + situační plánky 

zde

zde

07.03.2024

25.03.2024 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 02/24 zde

28.02.2024

10.04.2024 KK - VV - Oznámení o konání veřejného projedníní návrhu A2 ZÚR KK zde

27.02.2024

07.03.2024 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 02/24 zde

12.02.2024

26.02.2024 KK - Program 37. zasedání Zastupitelstva KK zde

06.02.2024

23.02.2024 KÚ - Zakázka na stavební práce - Výzva na akci "K.Údolí, Budova čp. 77 (MÚ+MŠ) - střecha nad terasou a nová okna" zde

25.01.2024

12.02.2024 KÚ - Usnesení z jednání ZM KÚ č. 01/24 zde

16.01.2024

  KÚ - Odpady za rok 2023 - § 60 z.č. 541/2020 Sb. zde

16.01.2024

25.01.2024 KÚ - Pozvánka na řádné veřejné zasedání ZM č. 01/24 zde
10.01.2024 16.01.2024 KK - Program 36. zasedání Zastupitelstva KK - doplňující info zde
05.01.2024 16.01.2024 KK - Program 36. zasedání Zastupitelstva KK zde
04.01.2024 23.01.2024 MM KV - Zrušení VV OOP při nedostatku vody v povodí Střely zde
03.01.2024 23.01.2024  KÚ - Záměr pronajmout pozemek + mapka + info zde 
02.01.2024 31.12.2033 AOPK - OOP - Vlk obecný zde
02.01.2024 05.02.2024  KÚ - Výroční zpráva za rok 2023 zde